Jobba ideellt

I Svenska kyrkan kan man vara medarbetare på många sätt. Som ideellt engagerad och volontär är du med och bär kyrkan tillsammans med anställda och förtroendevalda.

Det finns många sätt att engagera sig. Du kan till exempel delta i en besöksgrupp,  sitta med i församlingsrådet, vara gudstjänstvärd, engagera dig i ett språkcafé, bli ung konfirmandledare, sjunga i kören eller delta i det internationella arbetet. Kontakta din församling och berätta vem du är och vad du skulle vilja göra!

Lista över alla församlingar i Västerås stift.

Ideellt forum

Ideellt forum vill bidra till att fler människor med stolthet bär sin tillhörighet till Svenska kyrkan och underlättar för fler att vara delaktiga i det lokala församlingslivet.

Volontärbyrån i Svenska kyrkan

Funderar du på att engagera dig ideellt? Här kan du söka efter uppdrag som passar dig.