Under regnbågen står du inte ensam!

Här hittar du vår överlevnadsguide för kristna queer kids. Den har tagits fram av Västerås stift tillsammans med Svenska Kyrkans Unga Camelots regnbågsläger.

10 facts of the Survival Guide in English

  • The survival guide wants to help young Christian people who, in the LGBT context, are questioned for their Christian faith and who are questioned in Christian contexts for their LGBTQ identity.
  • The survival guide wants to contribute knowledge about concepts and definitions that are used when discussing questions about LGBTQ.
  • The survival guide wants to provide examples of cross-border people and relationships found in the biblical story.
  • The survival guide contains some theological interpretations that have been important to LGBTQ people who wanted to see themselves and their lives as part of the biblical story.
  • The survival guide does not claim that these interpretations are the only ones possible.
  • The survival guide says nothing about sex reassignment therapy.
  • The survival guide does not sexualize relationships.
  • The survival guide contains definitions and concepts that young people thought to be important to explain.
  • The survival guide is written by young people, for young people, supporting them in being who they are (at the moment)
  • Most of all, the guide wants to say that you are endlessly loved in a world that Often puts boundaries on a limitless love.

10 fakta om Överlevnadsguiden

 • Överlevnadsguiden vill hjälpa unga kristna människor som i hbtq-sammanhang ifrågasätts för sin kristna tro och som i kristna sammanhang ifrågasätts för sin hbtq-identitet.
 • Överlevnadsguiden vill bidra med kunskap kring begrepp och definitioner som används när frågor kring hbtq diskuteras.
 • Överlevnadsguiden vill ge exempel på gränsöverskridande personer och relationer som finns i den bibliska berättelsen.
 • Överlevnadsguiden innehåller några teologiska tolkningar som varit viktiga för hbtq-personer som velat se sig själva och sina liv som delar av den bibliska berättelsen.
 • Överlevnadsguiden gör inte anspråk på att dessa tolkningar är de enda möjliga.
 • Överlevnadsguiden säger ingenting om könsbekräftande ingrepp.
 • Överlevnadsguiden sexualiserar inga relationer.
 • Överlevnadsguiden innehåller definitioner och begrepp som ungdomarna tyckt vara viktiga att förklara.
 • Överlevnadsguiden är skriven av unga som ett stöd till andra unga att få vara den de är just nu.
 • Mest av allt vill guiden säga att du är gränslöst älskad i en värld som ofta letar efter gränser för den gränslösa kärleken.

Tillsammans med deltagare på Svenska Kyrkans Unga Camelots regnbågsläger har Västerås stift tagit fram en överlevnadsguide för kristna queerkids.
Den är till för dig som upplever att du i kristna sammanhang får försvara och/eller förklara din hbtq-identitet och i hbtq-sammanhang försvara och/eller förklara din kristna identitet. I guiden hittar du, förutom definitioner och begrepp, lite om bibeln och hbtq, bibelberättelser som är viktiga för hbtq-personer och en hel del annat viktigt vi ibland behöver påminna oss om.

Du kan antingen ha guiden i din mobiltelefon eller skriva ut den i A3-format och vika ihop till en fickfolder.
Arbetar du i Svenska kyrkan med unga så är ett tips från ungdomarna att du skriver ut foldern, viker ihop den och lägger på strategiska platser.

Vill du veta mer om Västerås stifts främjande när det gäller hbtq-frågor och unga, kontakta Västerås stift.

Överlevnadsguiden i A3 format för att skriva ut själv

Klicka på bilden för att ladda ner broschyren i A3 format.

ÖVERLEVNADSGUIDEN SOM Pdf FÖR MOBILTELEFON OCH SURFPLATTA

Klicka på bilden för att ladda ner en PDF för mobil och surfplatta