Foto: Magnus Aronson/Ikon

Om Västerås stift

Låg tröskel och högt till tak. Det är öppet, man är välkommen in. Sådan vill Svenska kyrkan vara. Vem det än är som kommer, och vilket ärende det än gäller i livets olika skiftningar.

Västerås stift, en bra bit av Sverige.

Västerås stift sträcker sig från Mälaren i söder upp mot nordväst till den norska gränsen. Stiftet, som till ytan är det tredje största stiftet i Sverige, omfattar hela Dalarnas län, hela Västmanlands län och norra delen av Örebro län. I Västerås stift finns 74 församlingar.
Den lokala församlingen är kyrkans viktigaste enhet. Här finns all den vardagliga verksamheten, här firas gudstjänst. Under rubriken Församlingarna kan du söka efter din församling.

Stiftets uppgift är att vara en resurs för den lokala församlingen, t. ex. genom utbildning och rådgivning.  
En viktig uppgift för stiftet är att fånga upp och analysera trender och strömningar som påverkar värderingar och livsuppfattningar. Det innebär att stiftet, genom egna utvecklingsprojekt, skapar strategier som kan ligga till grund för den lokala församlingens utvecklingsarbete.

Stiftets uppgift, förutom att främja församlingslivet, är också att ”ha tillsyn över församlingarnas uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.” (Ur kyrkoordning för Svenska kyrkan.)

Snabbfakta

609 086 människor bor i stiftet (dec. 2019).
Lite över 60 % av befolkningen i stiftet är tillhöriga Svenska kyrkan (dec. 2019).
Stiftet är indelat i 8 kontrakt och har 74 församlingar.
Västerås stift är till ytan det tredje största stiftet i Sverige.

Karta över stiftet (PDF)

Kontaktuppgifter

Reception

Öppet mån-tor kl. 8.00-16.30, fre 8.00-15.30.
Lunchstängt kl. 12.00-12.45.
Tel. 021-17 85 00.
E-post: vasteras.stift@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/vasterasstift
Facebook: www.facebook.com/vasterasstift
Besöksadress: Västra Kyrkogatan 9
Postadress: Box 7, 721 03 Västerås
Organisationsnummer: 252010-0054
Alla fakturor till Västerås stift adresseras:
Västerås stift, Fack 77801272, Box 15018, 75015 Uppsala
PDF-fakturor adresserade enligt ovan kan även skickas med e-post till: 77801272@faktura.svenskakyrkan.se
(OBS! Fakturaadressen ovan måste stå på fakturan även om du skickar den med e-post!)