Vänstift

Västerås har tre vänstift: Gloucester stift i England, Lebombo stift i Moçambique och Karagwe stift i Tanzania. Många församlingar i stiftet har dessutom egna vänförsamlingar och vänkontakter runtom i hela världen.

Relationer till andra kyrkor och församlingar runtom i världen kan se olika ut. Ett sätt är att under mer formella former ingå vänstifts- eller vänförsamlingsavtal. Avtalen är en överenskommelse om att medvetet bygga relationer och ha utbyten. Det kan handla om körresor, personalresor eller ungdomsgrupper som hälsar på varandra, om gemensamma överläggningar och erfarenhetsutbyten, att ha regelbunden e-post kontakt, fira gudstjänst tillsammans via Skype, be för varandra eller att enskilda personer deltar i det andra stiftets/församlingens arbete under en längre tid.

Nils Åberg, Mikael Mogren och Karin Spector tillsammans med prästvigda kvinnor i Karagwe, Tanzania

Kvinnorna i Karagwe står i fokus

”Mötet med de prästvigda kvinnorna var starkast” Det säger stiftsdirektor Karin Spector

Avtalet mellan EKHN och Västerås stift undertecknas av Peter Åström och Ulrike Scherf

Vänskap högtidligt undertecknad

Nyligen undertecknades ett vänskapsavtal mellan Västerås stift och EKHN, Evangelische Kirche in Hessen und Nassau.

Lebombo stift i Moçambique

Lebombo är Västerås äldsta vänstift, med start i ett ungdomsprojekt från mitten av 1980-talet.

Biskop Rachel Treweek, Gloucester stift

Gloucester stift i England

När Rachel Treweek vigdes till stiftets biskop blev hon den första kvinnliga stiftsbiskopen i Church of England. Gloucester stift har varit ett av Västerås vänstift sedan 2007.

Karagwe stift i Tanzania

Karagwestiftet i nordvästra Tanzania är Västerås stifts tredje internationella vänstift. Samverkan mellan stiften fokuserar på miljö, musik och samhällsansvar.

Genom att skapa kontakter med kyrkor och människor i olika delar av världen, lär man inte bara känna andra, man lär också känna sig själv bättre, får nya perspektiv och kunskaper och en bättre uppfattning om den världsvida kyrkan, vilken vi alla är en del av.