Prata med oss

Kontakt

Västerås stift Besöksadress: Västra Kyrkogatan 9, 72215 Västerås Postadress: Västerås stift, Box 7, 72103 Västerås Telefon: +46(21)178500 E-post till Västerås stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Vänstift

Västerås stift har tre vänstift - Gloucester stift i England, Libombo stift i Mocambique och Karagwe stift i Tanzania. Många församlingar i stiftet har dessutom egna vänförsamlingar och vänkontakter runtom i hela världen.

Om vänstifts- och vänförsamlingsarbete
Relationer till andra kyrkor och församlingar runtom i världen kan se ut på många sätt. Ett sätt är att under mer formella former ingå vänstifts- eller vänförsamlingsavtal. Dessa kan se ut på många sätt. Gemensamt för dem är att man kommer överens om att medvetet skapa relationer och ha utbyten av varandra. Utbytena kan bestå i att tex hälsa på varandra på olika sätt (kör-resor, personalresor, ungdomsgrupper som hälsar på varandra), ordna gemensamma överläggningar och dela erfarenheter, ha regelbunden e-post kontakt, fira gudstjänst tillsammans via Skype, be för varandra eller att enskilda personer deltar i den andra församlingens eller stifts arbete under en längre tid.
Genom att skapa kontakter med andra kyrkor och människor i olika delar av världen, lär man inte bara känna andra, man lär också känna sig själv bättre, får nya perspektiv och kunskaper och får en större förståelse och uppfattning om den världsvida kyrkan, av vilken vi är en del.  

Västerås har tre vänstift idag:

Bild: Pelle Söderbäck

Libombo stift i Mocambique
Stiftet tillhör den anglikanska kyrkan, the Province of Southern Africa och utgörs av hela södra Moçambique, från gränsen till Sydafrika och Swaziland i söder och upp till Zambezifloden. Det är en utåtriktad och starkt tillväxande kyrka. Lebombostiftet har en handfull heltidsanställda präster och det praktiska arbetet i de flesta församlingar leds helt av lekmannapredikanter.
Moçambique är en ung nation, nästan hälften av befolkningen är under 14 år.  Det är en tidigare portugisisk koloni som befriades år 1975. Kontakten med Västerås stift startade som ett ungdomsprojekt ”bli kamrat med södra Afrika” i mitten av 1980-talet och kontakten mellan Västerås stift och Libombostiftet är fortfarande i grunden ett ungdomsprojekt.
Stiftets biskop heter Carlos Matsinhe och vigdes till biskop i september 2014 och efterträdde då Dinis S Sengulane, som var Libombostiftets första moçambikiske biskop och tillträdde år 1976. 

Vänstiftsavtalet med Libombostiftet undertecknades år 1997 och har sedan förnyats.

Tillsammans ska vi arbeta för en kyrka som, djupt rotad i evangeliet, tar ett stort ansvar för den värld Gud har givit oss” (ur vänstiftsavtalet)

Biskop Rachel Treweek
biskop Rachel Treweek Bild: The Diocese of Gloucester

Gloucester stift i England
Stiftet tillhör den anglikanska kyrkan, Church of England och ligger i sydvästra England, på gränsen till Wales. På många sätt liknar det Västerås stift. Stora områden med landsbygd och några större städer; Gloucester och Cheltenham.  En del av stiftet, Cotswald, är ett välkänt turistområde. En annan del, Forest of Dean, är gammal industribygd med hög arbetslöshet och sociala problem.
Gloucesterstiftet har nästan 400 kyrkor och över 300 församlingar. Stiftet har omkring 150 heltidsanställda präster och ett 70-tal icke-avlönade präster.  En stor del av kyrkans verksamhet drivs av frivilligengagerade; Lay readers och Local Ministry Teams. I juni år 2015 vigdes Rachel Treweek till stiftets biskop. Hon blev därmed den första kvinnliga stiftsbiskopen i Church of England.

Vänstiftsavtalet med Gloucester undertecknades år 2007 och har sedan förnyats.
Ett tiotal församlingar i Västerås stift har egna vänförsamlingar i olika delar av Gloucester stift.

Partnership prayer
God, without boundaries, limitless in love:
Bless with your grace
the partnership between Gloucester and Västerås;
in learning of one another,
help us to understand ourselves;
in wrestling with difference,
help us deepen our friendship
in worshipping in unity
help us to draw closer to you,
God in Trinity, embracing all.
Amen 

”Att i vänskap dela livets villkor som de ser ut idag, både som människor och som kristna, är också i sig en stor glädje och en gåva att värdesätta” (ur vänstiftsavtalet)


Läs mer om vänstiftet i Gloucester här

Karagwe stift i Tanzania

biskop Benson Bagonza
biskop Benson Bagonza Bild: Lisa Fröberg

Karagwestiftet i nordvästra Tanzania är Västerås stifts tredje internationella vänstift. I januari 2013 skrev biskoparna Thomas Söderberg och Benson Bagonza under ett 5-årigt avtal om samverkan runt bland annat miljöfrågor, musik och kyrkans samhällsansvar.

Västerås stift har en lång relation till Tanzania, bland annat genom medarbetare som sänts ut via Svenska kyrkan, och nu finns alltså även en formell vänrelation med Karagwestiftet. I det avtal som undertecknats beskrivs en samverkan med tre olika fokus;
- Miljöfrågor. Här vill stiften gemensamt hitta vägar att arbeta mot klimatförändringarna och för att ge den unga generationen strategier och värderingar kring ett hållbart samhälle. I avtalet konstateras att miljöfrågorna är universella och därför behöver de bearbetas gemensamt.
- Musik. Musiken bygger broar mellan kyrkor och människor och här ser man möjligheter till ett gemensamt skapande.
- Kyrkans samhällsansvar. Karagwestiftet har ett utåtriktat samhällsarbete som stämmer väl in med Västerås stifts projekt ”Aktör för Välfärd”. Här finns många beröringspunkter och möjligheter till erfarenhetsutbyte.

Som en grund för relationen talas i avtalet också om den gemensamma förbönen och att en vänskap ska kunna växa mellan församlingar, skolor, ungdomsgrupper och körer i de båda stiften.
Med Karagwe fick Västerås stift sitt första lutherska vänstift.

Läs mer om Karagwestiftet här
r

Kontakt

Lisa Fröberg

Lisa Fröberg

Stiftsadjunkt för internationella relationer och miljöfrågor

Direkt: 021-17 85 67

SMS: 070-603 66 88