Foto: Magnus Aronson

Regnbågsläger

Ett läger i samarbete med Svenska Kyrkans Unga Camelot, där unga hbtq-personer kan mötas.

Flera gånger om året arrangerar vi i samarbete med Svenska kyrkans unga Camelot regnbågsläger där unga hbtq-personer kan möta andra och dela erfarenheter på en plats och i ett sammanhang där det är ok att vara sig själv.

Lägret den 15-17 maj 2020 är inställt. Datum för nästa läger meddelas senare.