Foto: Malin Wrigstad/Ikon

Internationellt

Snabb katastrofhjälp, långsiktig utveckling, kamp för rättvisa och mer än hundraårigt samarbete med kyrkor i Afrika och Asien. Det är ett sätt att beskriva Svenska kyrkans internationella arbete.

Råd för internationella frågor

För att samordna det internationellt relaterade arbetet i stiftet finns det två råd. Internationella rådet som jobbar med Svenska kyrkans internationella arbete och SKUT-rådet som jobbar med frågor som rör Svenska kyrkan i utlandet, SKUT.

Svenska kyrkans internationella arbete

Här ingår arbete för mat och vatten åt alla, landsbygdsutveckling, teologisk utbildning, mikrolån och sparande liksom försoning och religionsdialog. Men också kamp för rättvisa, t.ex. rättvis handel, katastrofinsatser, mänskliga rättigheter och kvinnligt ledarskap.

När en fattig kvinna för förtroendet att låna och förbättra livet för sin familj är det en del av det internationella arbetet. Samma sak när en hivsmittad eller aidssjuk möts med omsorg i stället för att stötas ut. Eller när människor samtalar om försoning i stället för att möta varandra med hat, och konflikten ersätts av grannsämja.

Svenska kyrkans internationella arbete har ett mer än hundraårigt samarbete med kyrkor i Afrika och Asien. I dag utförs arbetet för en rättvis värld utan hunger, fattigdom och förtryck i en världsvid kristen gemenskap. ACT-alliansen finns över hela världen. Överallt arbetar människor för att påverka och förändrar sina liv.

Läs mer!

Läs mer om Svenska kyrkans internationella arbete här: https://www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete

Gåvor från enskilda viktigt

Arbetet finansieras till stor del av pengar som samlas in i Sverige. Gåvor från församlingar, enskilda givare och föreningar bär mycket av arbetet för en rättvisare värld. Anslag från Sida och EU är en annan viktig intäkt.
 
Svenska kyrkans församlingar är basen i det internationella arbetet. De informerar, utbildar och samlar in pengar, till exempel genom kollekter, basarer och aktiviteter på stan.

Orättvisorna måste bort

Bistånd är viktigt, men löser inte alla problem. Orättvisor som hindrar människor att leva på ett värdigt sätt måste bort. Samtidigt som alla ska kunna försörja sig nu, måste jordens resurser räcka till kommande generationer.
 
Svenska kyrkan stöder lokala kyrkor och organisationer i Europa, Afrika, Asien, Latinamerika och Mellanöstern genom samarbete i internationella kyrkliga nätverk. Det är ett effektivt sätt att arbeta för en bestående förändring.