Västerås stift

Prata med oss

Kontakt

Västerås stift Besöksadress: Västra Kyrkogatan 9, 72215 Västerås Postadress: Västerås stift, Box 7, 72103 Västerås Telefon: +46(21)178500 E-post till Västerås stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Förtroendevald

Som förtroendevald har du fått ett uppdrag, ett förtroende, från församlingens medlemmar och är en del av den demokratiska beslutsprocessen i Svenska kyrkan.


Svenska kyrkan är en demokratisk organisation. Det betyder att alla som är medlemmar i kyrkan också har möjlighet att påverka sin församling genom val av vilka  som ska ta det övergripande ansvaret för församlingarnas ekonomi och olika verksamheter. Alla som har fyllt 16 år har rösträtt och den som fyllt 18 år har rätt att ställa upp till val.

Som förtroendevald behöver du ha ett geniunt intresse för Svenska kyrkan och församlingarnas uppdrag. TIllsammans med med anställda och frivilliga medarbetare och andra i församlingen är du med och bär kyrkan och den kristna gemenskapen.    

Kyrkoval
Vart fjärde år väljer Svenska kyrkans medlemmar vilka som ska företräda dem de kommande fyra åren. Nästa kyrkoval sker den 17 september 2017.

Församlingen har lokalt självstyre men är samtidigt en del av ett stift och Svenska kyrkan som trossamfund. I kyrkovalet görs val till tre olika nivåer. 

Kyrkomötet, Svenska kyrkan nationellt 
Stiftsfullmäktige, Svenska kyrkan regionalt 
Kyrkofullmäktige, Svenska kyrkan lokalt
 
Läs mer om Kyrkovalet på Västerås stifts intranät.