Förtroendevald

Som förtroendevald har du fått ett uppdrag, ett förtroende, från församlingens medlemmar och är en del av den demokratiska beslutsprocessen i Svenska kyrkan.

Svenska kyrkan är en demokratisk organisation. Det betyder att alla som är medlemmar i kyrkan också har möjlighet att påverka sin församling genom val av vilka  som ska ta det övergripande ansvaret för församlingarnas ekonomi och olika verksamheter. Alla som har fyllt 16 år har rösträtt och den som fyllt 18 år har rätt att ställa upp till val.

Som förtroendevald behöver du ha ett geniunt intresse för Svenska kyrkan och församlingarnas uppdrag. TIllsammans med anställda och frivilliga medarbetare och andra i församlingen är du med och bär kyrkan och den kristna gemenskapen.    

I kyrkovalet görs val till tre olika nivåer:

Kyrkomötet, Svenska kyrkan nationellt 
Stiftsfullmäktige, Svenska kyrkan regionalt 
Kyrkofullmäktige, Svenska kyrkan lokalt

LÄS MER! 
Här kan du läsa mer om hur stiftet styrs.Här kan du komma vidare till Västerås stifts intranät.