Några personer sitter runt ett bord med varsin laptop och samtalar.
Foto: Alex Giacomini /Ikon

Förtroendevald

Som förtroendevald har du fått ett uppdrag, ett förtroende, från församlingens medlemmar och är en del av den demokratiska beslutsprocessen i Svenska kyrkan.

Svenska kyrkan är en demokratisk organisation. Det betyder att alla som är medlemmar i kyrkan också har möjlighet att påverka sin församling genom val av vilka  som ska ta det övergripande ansvaret för församlingarnas ekonomi och olika verksamheter. Alla som har fyllt 16 år har rösträtt och den som fyllt 18 år har rätt att ställa upp till val.

Som förtroendevald behöver du ha ett geniunt intresse för Svenska kyrkan och församlingarnas uppdrag. TIllsammans med anställda och frivilliga medarbetare och andra i församlingen är du med och bär kyrkan och den kristna gemenskapen.    

I kyrkovalet görs val till tre olika nivåer:

Kyrkomötet, Svenska kyrkan nationellt 
Stiftsfullmäktige, Svenska kyrkan regionalt 
Kyrkofullmäktige, Svenska kyrkan lokalt

LÄS MER! 
Här kan du läsa mer om hur stiftet styrs.Här kan du komma vidare till Västerås stifts intranät.

En yngre man och en äldre kvinna samtalar under ett träd.

Växa i roll och uppdrag

En webbaserad utbildning för dig som ordförande och vice ordförande. Oavsett om du har tidigare erfarenhet eller är helt ny i rollen är intentionen att du ska berikas och stärkas i ditt uppdrag - till kyrkans bästa.

Medelålders man tittar in i kameran

Efterträdarval

Om en ledamot eller ersättare i kyrkofullmäktige eller stiftsfullmäktige avsäger sitt uppdrag, flyttar eller avlider ska stiftsstyrelsen utse en efterträdare. Här kan du läsa om hur du begär ett efterträdarval.

En kvinna i blå tröja antecknar i ett block

Den dubbla ansvarslinjen

En guide för dig som är förtroendevald som stöd i ditt arbete.

Vald!

En serie samtalskort som du använder för att skapa samtal om vad det innebär att vara förtroendevald i Svenska kyrkan.