Välkommen till Visby stift

Detta är stiftet med 92 medeltida kyrkor, 39 församlingar och 10 pastorat, allt på Gotland, en liten ö i Östersjön. Visby stift är också Svenska kyrkan i utlandet som finns på drygt 40 platser runt om i vår värld. Det här är Visby stift.

Biskopsval 2022

Biskopsvalet i Visby stift är avgjort

Erik Eckerdal valdes idag till biskop i Visby stift. Erik blir Visby stifts 20:e biskop sedan 1572. Han tituleras nu biskop electus, vald biskop, fram till den 15 januari 2023 då han vigs till biskop i Uppsala domkyrka. Erik Eckerdal fick 76% av rösterna.

Biskopsvalet 2022

Stiftsstyrelsen har den 21 mars 2022 beslutat om en tidsplan för biskopsval i Visby stift. Tidsplanen är att nomineringsval hålls den 22 juni, valomgång 1 den 19 september och en eventuell valomgång 2 den 10 oktober. Rösträtt i biskopsvalet har anställda präster och diakoner samt elektorer som väljs av församlingarna på Gotland och i utlandet.

Anbud jordbruksarrende

Prästlönetillgångar utbjuder ledigt jordbruksarrende i Hejde. Här hittar du underlagen.

Det här händer i kyrkorna

Gudstjänster firas varje söndag i Svenska kyrkans församlingar, och ofta andra dagar också. En gudstjänst är alltid öppen för alla.

Om Visby stift

Stiftet består idag av 10 pastorat, 39 församlingar på Gotland och ett 40-tal utlandsförsamlingar samt många fler verksamhetsplatser där gudstjänster firas.

Lediga tjänster

Att arbeta i Svenska kyrkan innebär att arbeta för något man tror på. Församlingarnas huvuduppgift handlar om gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Men det finns också yrken inom kyrkomusik, församlingspedagogik, administration och förvaltning. Svenska kyrkan har också ett stort engagemang i socialt arbete.

Personal stiftskansliet

Visby stift har sina lokaler på Norra Kyrkogatan 3A, intill Visby domkyrka.

100 kyrkornas ö

100 kyrkornas ö

En app av Svenska kyrkan i Visby stift

Kyrkjakten – ett sätt att upptäcka Gotlands kyrkor

En guideboken på drygt 170 sidor till 37 av Gotlands kyrkor.

Pilgrim

Att vara pilgrim är att vara på väg - att ha ett inre och yttre mål med sin vandring. De inre målen kan vara ökad självkännedom, att känna frid och gudsnärvaro. Det yttre målet är helt enkelt den plats där du anser dig ha kommit fram, där din vandring slutar.

Visby stift arbetar aktivt för att förbättra den psykiska hälsan för människor på Gotland.

Vi tror att kunskap och öppenhet minskar stigma kring psykisk sjukdom och suicid och bidrar till ett samhälle som är bättre att leva i för alla.

Kriget i Ukraina

Två män i blå hjälporganisationsjackor lastar av vattenflaskor från ett lastbilsflak.

Kriget i Ukraina

Vi är många som vill hjälpa till när människor drabbas av kriget. Du kan engagera dig på flera sätt. Tillsammans står vi enade i medmänsklighet och solidaritet.

Stödmaterial för migrationsfrågor

Här hittar du stödmaterial gällande människohandel samt material till förälder eller vuxna som tar hand om barn under och efter flykt. Information på svenska, ukrainska och ryska.

Två vindkraftverk på ett fält.

Information om vindkraftsplaner

Just nu undersöker Prästlönetillgångar i Visby stift tillsammans med andra privata markägare möjligheten att låta bygga vindkraft på de centrala delarna av Gotland.

Klimat och miljö

I kyrkan finns ett starkt engagemang för skapelsen och människans uppgift är att vårda det skapade. Vi ska främja livet och ta del av allt det goda på ett sådant sätt att det inte förbrukas.

Nu står det klart vilka kyrkorestaureringar kyrkoantikvarisk ersättning räcker till för ramår 2023.

Stiftsstyrelsen i Visby stift har fattat beslut om fördelningen av kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) för ramår 2023 och delvis ramår 2022 och 2024-2025. Att fatta beslut om flera ramår har möjliggjorts av den nya fördelningsmodellen.

Ett kyrktorn sticker upp bakom gula vårblommor.

Följ @kulturarvet på Instagram

@kulturarvet bjuder på bilder, berättelser och roliga quiz om det kyrkliga kulturarvet som tillhör oss alla och som Svenska kyrkan förvaltar. Följ oss via Instagramappen.

Konfirmand Gotland

Konfirmandtiden är en spännande upptäcktsresa där du får tid att upptäcka vem du själv är. Du får nya kompisar, du får åka på mysiga, roliga läger, du får pröva på och lära om kristen tro, prata om Gud och prata med Gud. Du får chans att ställa dina frågor om kärlek, Gud, Bibeln, ondska, livsstil - ja allt. Här hittar du alla församlingar - och vad de erbjuder. Men som konfirmand på Gotland kan du gå i vilken konfirmationsgrupp du vill - oavsett var du bor!

Gårdskorset - tidskriften för Visby stift

Tidningen Gårdskorsets uppgift är att reflektera över den gotländska kyrkans identitet och över kyrkans uppgifter som kristen församling samt att stimulera till teologisk reflektion.

Förtroendevalda

Svenska kyrkan är en episkopal kyrka, en "biskopskyrka". Biskoparna ses som efterföljare till Jesu lärjungar och garanter för kyrkans lära. Kyrkan styrs i samverkan mellan vigda biskopar, präster och diakoner och demokratiskt valda beslutsfattare. Det kallas den dubbla ansvarslinjen.

Prästlönetillgångar i Visby stift

Svenska kyrkans förvaltning i form av skog, jord och fonder går under den gemensamma benämningen Prästlönetillgångar, eftersom de en gång i tiden kom till för att avlöna prästen.

Samfälligheten Gotlands kyrkor

Gotlands 92 bevarade medeltidskyrkor är ett oskattbart kulturarv som måste bevaras och ständigt vårdas. 1984 bildades Samfälligheten Gotlands kyrkor för detta ändamål.

Ge en gåva till Svenska kyrkan i utlandet

Den som bor utanför det land man kallar sitt hemland är mer utsatt. Man har inte sitt vanliga kontaktnät. Då blir Svenska kyrkans församlingar viktiga. Här finns någon att prata med, i både glädje och sorg. Här träffas seniorer, au-pairer och unga föräldrar. Ge en gåva till Svenska kyrkan i utlandet.

Blogg: Act Svenska kyrkan

Vi lever under samma himmel och har samma värde och rättigheter. Men beroende på var vi föds, eller vilket kön vi har, ser verkligheten olika ut. Tillsammans med kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor, och agerar snabbt när katastrofen inträffar.

Det händer mycket i våra 100 kyrkor. Läs Gudstjänster på Gotland, kalendarium och gå in på vår Facebooksida; Svenskakyrkan på Gotland.

Tre presentaskar ligger på ett bord. På askarna står orden mod, hopp och medmänsklighet. En gåva som gör skillnad.

Act Svenska kyrkans gåvoshop

Act Svenska kyrkans gåvoshop är fylld med gåvor och som förändrar liv. Ge bort en gåva i julklapp eller som present i advent istället för en blomma.