Välkommen till Visby stift

Detta är stiftet med 92 medeltida kyrkor, 39 församlingar och 10 pastorat, allt på Gotland, en liten ö i Östersjön. Visby stift är också Svenska kyrkan i utlandet som finns på drygt 40 platser runt om i vår värld. Det här är Visby stift.

Det här händer i kyrkorna

Gudstjänster firas varje söndag i Svenska kyrkans församlingar, och ofta andra dagar också. En gudstjänst är alltid öppen för alla.

Om Visby stift

Stiftet består idag av 10 pastorat, 39 församlingar på Gotland och ett 40-tal utlandsförsamlingar samt många fler verksamhetsplatser där gudstjänster firas.

Lediga tjänster

Att arbeta i Svenska kyrkan innebär att arbeta för något man tror på. Församlingarnas huvuduppgift handlar om gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Men det finns också yrken inom kyrkomusik, församlingspedagogik, administration och förvaltning. Svenska kyrkan har också ett stort engagemang i socialt arbete.

Personal stiftskansliet

Visby stift har sina lokaler på Norra Kyrkogatan 3A, intill Visby domkyrka.

En liten sten i jorden med texten Här vilar spindeln och ett litet kors av små pinnar.

Tankar inför helgen – präster funderar utifrån söndagens texter

"Och är det verkligen så enkelt? När man dör kommer man till himlen och får träffa Jesus? Den som läst lite teologi vet att det är en snårig och mångfacetterad del av tron. " Läs tankar inför helgen av prästen Charlotte Frycklund.

100 kyrkornas ö

100 kyrkornas ö

Upptäck Gotlands kyrkor med vår nya app!

Kyrkjakten – ett sätt att upptäcka Gotlands kyrkor

En guideboken på drygt 170 sidor till 37 av Gotlands kyrkor.

Pilgrim

Att vara pilgrim är att vara på väg - att ha ett inre och yttre mål med sin vandring. De inre målen kan vara ökad självkännedom, att känna frid och gudsnärvaro. Det yttre målet är helt enkelt den plats där du anser dig ha kommit fram, där din vandring slutar.

Stiftsstyrelsen har fattat beslut om fördelningen av kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) för ramår 2024

Stiftsstyrelsen har fattat beslut om fördelningen av kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) för ramår 2024 och delvis ramår 2022-2023 och 2025. Att fatta beslut om flera ramår har möjliggjorts av den nya fördelningsmodellen. –Nu vet vi ganska väl var pengarna fram till ramår 2025 kommer att användas till. De större restaureringarna är Ala, Alskog, Fröjel, Gothem, Tofta och Väte kyrkor säger stiftsantikvarie Rebecka Svensson. Utöver detta har pengar beviljats till att byta fyra tornspiror, 3D skanna ett par kyrkor, lägga om taket på Othem kyrka, renovera åskskyddet i Silte kyrka, tjärstryka ett antal tak och tornhuvar, inventering av Visby stifts orglar och konservering av glasmålningarna i Endre kyrka.

Biskop Erik Eckerdal togs emot i Visby stift den 21 januari

I en mottagningsmässa i Visby domkyrka lördagen den 21 januari klockan 11.00 togs biskop Erik Eckerdal emot i stiftet som inbegriper både hela Gotland samt alla utlandsförsamlingarna runt om i världen. Efter gudstjänsten, som leddes av Erik själv tillsammans med domprost Anna Lundgren, bjöds det till mingel i domkyrkans församlingshus. Här kan du se inspelningen av mottagningsmässan och läsa biskopens installationspredikan.

Nu är Erik Eckerdal vigd biskop

Söndagen den 15 januari 2023 hölls högmässa med biskopsvigning i Uppsala domkyrka. Då vigdes Erik Eckerdal till biskop i Visby stift och samtidigt vigdes Marika Markovits till biskop i Linköpings stift.

Visby stift arbetar aktivt för att förbättra den psykiska hälsan för människor på Gotland.

Vi tror att kunskap och öppenhet minskar stigma kring psykisk sjukdom och suicid och bidrar till ett samhälle som är bättre att leva i för alla.

Kriget i Ukraina

Två män i blå hjälporganisationsjackor lastar av vattenflaskor från ett lastbilsflak.

Kriget i Ukraina

Vi är många som vill hjälpa till när människor drabbas av kriget. Du kan engagera dig på flera sätt. Tillsammans står vi enade i medmänsklighet och solidaritet.

Stödmaterial för migrationsfrågor

Här hittar du stödmaterial gällande människohandel samt material till förälder eller vuxna som tar hand om barn under och efter flykt. Information på svenska, ukrainska och ryska.

Nytt nummer av Gårdskorset ute!

Massor av trevlig läsning om vad som händer i stiftet och många fina personporträtt, bland annat av vår nya biskop Erik.

Två vindkraftverk på ett fält.

Information om vindkraftsplaner

FSC-certifierade fastigheter nedan har under våren 2022 varit annonserade för tidigt samråd. Området har sedan januari 2023 en ny entreprenör och det finns fortfarande möjlighet att lämna synpunkter.

Klimat och miljö

I kyrkan finns ett starkt engagemang för skapelsen och människans uppgift är att vårda det skapade. Vi ska främja livet och ta del av allt det goda på ett sådant sätt att det inte förbrukas.

Nu står det klart vilka kyrkorestaureringar kyrkoantikvarisk ersättning räcker till för ramår 2023.

Stiftsstyrelsen i Visby stift har fattat beslut om fördelningen av kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) för ramår 2023 och delvis ramår 2022 och 2024-2025. Att fatta beslut om flera ramår har möjliggjorts av den nya fördelningsmodellen.

Ett kyrktorn sticker upp bakom gula vårblommor.

Följ @kulturarvet på Instagram

@kulturarvet bjuder på bilder, berättelser och roliga quiz om det kyrkliga kulturarvet som tillhör oss alla och som Svenska kyrkan förvaltar. Följ oss via Instagramappen.

Konfirmand Gotland

Konfirmandtiden är en spännande upptäcktsresa där du får tid att upptäcka vem du själv är. Du får nya kompisar, du får åka på mysiga, roliga läger, du får pröva på och lära om kristen tro, prata om Gud och prata med Gud. Du får chans att ställa dina frågor om kärlek, Gud, Bibeln, ondska, livsstil - ja allt. Här hittar du alla församlingar - och vad de erbjuder. Men som konfirmand på Gotland kan du gå i vilken konfirmationsgrupp du vill - oavsett var du bor!

Förtroendevalda

Svenska kyrkan är en episkopal kyrka, en "biskopskyrka". Biskoparna ses som efterföljare till Jesu lärjungar och garanter för kyrkans lära. Kyrkan styrs i samverkan mellan vigda biskopar, präster och diakoner och demokratiskt valda beslutsfattare. Det kallas den dubbla ansvarslinjen.

Prästlönetillgångar i Visby stift

Svenska kyrkans förvaltning i form av skog, jord och fonder går under den gemensamma benämningen Prästlönetillgångar, eftersom de en gång i tiden kom till för att avlöna prästen.

Samfälligheten Gotlands kyrkor

Gotlands 92 bevarade medeltidskyrkor är ett oskattbart kulturarv som måste bevaras och ständigt vårdas. 1984 bildades Samfälligheten Gotlands kyrkor för detta ändamål.

Kvinna sitter på huk och pratar med en liten flicka. De befinner sig på en marknad.

Act Svenska kyrkans blogg

Vi lever alla under samma himmel. Vi har samma rättigheter men verkligheten ser olika ut Läs berättelser och hör röster från Act Svenska kyrkans arbete runt om i världen.

Det händer mycket i våra 100 kyrkor. Läs Gudstjänster på Gotland, kalendarium och gå in på vår Facebooksida; Svenskakyrkan på Gotland.

Tre presentaskar ligger på ett bord. På askarna står orden mod, hopp och medmänsklighet. En gåva som gör skillnad.

Act Svenska kyrkans gåvoshop

Act Svenska kyrkans gåvoshop är fylld med gåvor och som förändrar liv. Ge en gåva fylld med mod, hopp och medmänsklighet.