Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Lediga arrenden och jakträtter

Här hittar du lediga arrenden samt lediga jakträtter.

Arrenden

Prästlönetillgångarna i Visby stift arrenderar ut all jordbruksmark till ca 160 jordbruksarrendatorer. Det finns även andra arrenden och upplåtelseformer.

Anbudsunderlag Hejde Prästgården 1:1.

Jakträtt

Prästlönetillgångar har avtal med ca 115 jakträttshavare. 

För tillfället finns inga lediga jakträtter.

Jakt- och viltförvaltningspolicy för Prästlönetillgångar i Visby stift.