Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Lediga arrenden och jakträtter

Här hittar du lediga arrenden samt lediga jakträtter.

Arrenden

Prästlönetillgångarna i Visby stift arrenderar ut all jordbruksmark till ca 160 jordbruksarrendatorer. Det finns även andra arrenden och upplåtelseformer.

Anbud jordbruksarrende Mästerby Fjäle 1:1, ca 14 ha åkermark och ca 10 ha bete med tillträde 14 mars 2024.  Skriftligt anbud senast den 19 februari, kl 10.00. Mer information i underlaget nedan.

Anbudsunderlag jordbruksarrende Mästerby Fjäle 1:1

 

Vid frågor vänligen kontakta: