Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Lediga arrenden och jakträtter

Här hittar du lediga arrenden samt lediga jakträtter.

Arrenden

Prästlönetillgångarna i Visby stift arrenderar ut all jordbruksmark till ca 160 jordbruksarrendatorer. Det finns även andra arrenden och upplåtelseformer.

För tillfället finns inga lediga arrenden.

Jakträtt

Prästlönetillgångar har avtal med ca 115 jakträttshavare. 

För tillfället finns inga lediga jakträtter.

 

Jakt- och viltförvaltningspolicy för Prästlönetillgångar i Visby stift.