Foto: Linda Jansdotter

Gotska Sandön kapellförening

Sand, sälar, vindpinade tallar, hav... På Gotska Sandön kommer Guds skapelse närmare än någonsin!

Kallelse – ordinarie årsmöte Gotska Sandön kapellförening.

Styrelsen för Gotska Sandön kapellförening kallar medlemmar och inbjuder intresserade till ordinarie årsmöte med Gotska Sandön kapellförening.

När: torsdag den 20 april 2023 kl:15.30

Plats: Stiftskansliet - Visby stift med adress: Norra Kyrkogatan 3, ingång från gården. 

Ärende: Sedvanliga årsmötesförhandlingar för Gotska Sandön kapellförening.

Önskas tillgång till årsmöteshandlingar eller om det finns frågor? 

Kontakta: Stiftsdirektor Christer Engelhardt – Visby stift per telefon: 0498-40 49 19 eller via E-post: christer.engelhardt@svenskakyrkan.se

Styrelsen för Gotska Sandön kapellförening.

Kapellföreningen

All verksamhet i kapellet drivs ideellt och underhållet av kapellet är beroende av gåvor till Kapellföreningen. Avgift för medlemsskap i föreningen är 250 kr per år eller 2500 :- för ständigt medlemssakp.

BG 5085-4934 

https://www.svenskakyrkan.se/norragotland/gotska-sandons-kapell

 

Swish 123 609 8008