Kapellet
Foto: ÅM

Gotska Sandöns kapell

Sand, sälar, vindpinade tallar, hav... På Gotska Sandön kommer Guds skapelse närmare än någonsin!

Om kapellet

text: Johan Aronsson

Byggt 1894
Kapellet byggdes 1894 och hade då klocktornet i den östra änden. Den 22 januari 1934 eldhärjades kapellet och totalförstördes. Ekarna som står närmast kapellet bär ännu spår i bark och grenar av hettan från branden.

Återuppbyggnad
1948 tog Hans Hansson, mera känd som "kapten Bölja", initiativ till en insamling för att återuppbygga kapellet men då endast 2 000 kronor av önskade 50 000 kunde samlas in så gick projektet nästan om intet. Då ingrep en fru Karin Ekengren som donerade de återstående 48 000 kronorna och kapellet kunde färdigställas och invigas den 29 augusti 1950 av dåvarande biskop Gunnar Hultgren. Biskopens tal innehöll bland annat orden "...gjorde jag mig en boning ytterst i havet..." hämtade ur psaltarens 139:de psalm. Vid invigningen skänkte tillsynsmännen en kollekthåv av sälskinn. Kapellets klocka, som överlevt branden, placerades i en klockstapel vid sidan av kapellet. Klockstapeln blev med tiden väldigt dålig och fick rivas i slutet på 1990-talet. Lagom till kapellets 50-årsjubileum den 29 augusti 2000 så stod dock det nya klocktornet, som nu placerats i kapellets västra ände, färdigt och invigdes av biskop Björn Fjärstedt.

Madonnan

Kapellets mest prominenta inventarie är en spansk madonna från 1700-talet skänkt vid återinvigningen 1950 av dåvarande landshövdingeparet Nylander. Madonnan är nyrestaurerad och återfördes till sin plats på altaret i samband med musikmässan som hölls måndagen den 20 juni 2011. Mattan framför altaret är skapad i blåa nyanser och med silvertrådar efter inspiration av Gotska sjöns vågor och solglitter under färden till ön. Mattan är skänkt av Gotlands hemslöjd.

Korset
Kapellet har ett kors i sjödränkt ek, bärgad från ett vrak vid S:ta Anna på öns sydsida. Ämnet är skänkt av öns fyrmästare 1938-1968 Gunnar Hörlin och snidat av Arvid Larsson. Korset tillägnades kapellet 1977 med förhoppningen att "Guds frid alltid må råda i Gotska Sandöns kapell".

Orgeln
Orgeln, som får fottrampas av tjänstgörande kantor, råkade, vid sin färd i gropig sjö till ön, ramla så illa att en del av verket och fasaden skadades. Den skarpsynte lägger märke till att färgen på tyget i den nedre delen av fasaden avviker från det övre tyget. Tyg var en bristvara på ön så tillsynsmannen som lagade orgeln tog helt enkelt vad som fanns och i detta fallet var det en postsäck. Från och med sommaren 2016 kompletteras tramporgeln av ett elpiano som kunnat köpas in tack vare insamling av pengar under initiativ av Anders Lagbo.

Altarklädet

Det nuvarnade altarklädet är gjort av drivved som lånats från Sandöns stränder och uppfördes av sommarens präster 2013. Tillsammans med mattans havsblå toner tar altarklädet Sandöns stränder in i kapellet.

Altarklädet
Foto: ÅM