Foto: NASA

Färdplan för klimatet

Svenska kyrkans färdplan för klimatet innebär att vi som en del av vår gemensamma värld ska ta ansvar den pågående klimatkrisen och minska vår egen klimatpåverkan.

Klimatkrisen är vår tids största gemensamma utmaning där vi alla tvingas att ompröva vårt sätt att tänka kring vårt ansvar för skapelsen. Vad innebär vår livsstil och välfärd för hela vår jords hållbarhet och rättvisan gentemot våra medmänniskor? Vi vill vara en del av den strävan som för oss mot att uppnå världens klimatmål, vi vill i denna strävan lyfta de andliga och existentiella aspekter och vi vill verka för att stödja de människor som drabbas mest av klimatförändringarnas trots att de bidragit till dem allra minst. 

Färdplanen siktar mot tre effektmål som ska vara uppfyllda senast 2030 genom etappmål varav de inledande sju ska vara uppnådda 2022.

Till färdplanens effekt- och etappmål