Egendomsnämnden

Stiftet förvaltar jord- och skogsfastigheter (prästlönefastigheter), samt värdepapper (prästlönefonder). Dessa prästlönetillgångar utgör självständiga förmögenheter som skall användas för att bidra till de ekonomiska förutsättningarna för kyrkans förkunnelse. Endast avkastningen får användas för ändamålet.

För förvaltningen av Prästlönetillgångarna har Stiftsfullmäktige inrättat en egendomsnämnd. Nämnden består av 5 ledamöter med lika många ersättare.

Egendomsnämnden i Visby stift består 2018-2021 av följande ledamöter:
Gunnar Lindby, ordförande
Arne Nyroth, vice ordförande
Karl Johan Johansson
Sven Sandström
Börje Bendelin

Ersättare:
Sylve Klinth
Frans Brozén
Karin Hjorth
Göran Bergfasth
Ola Björkqvist

 

Egendomsnämndens sammanträdesdatum 2021:
16 februari
16 mars
11 maj
14 september
12 oktober
7 december

 Mötestiden är tisdagar 9-12 med undantag från 7 december då mötestiden är 13-16.


Egendomsförvaltning: 
Arvid Mickelåker
Tfn 0498- 40 49 25 E-post till Arvid Mickelåker

Line Obermeier
Tfn 0498-404917 E-post till Line Obermeier

Ordförande
Gunnar Lindby
tfn 070-826 15 49  E-post till Gunnar Lindby

Skogen förvaltas av Skogssällskapet:
Sven-Olof Eliasson,
tfn 0176 - 554 99  E-post till Sven-Olof Eliasson