Bakre raden: Sven-Olof Eliasson (skogsförvaltare), Arne Nyroth, Börje Bendelin, Sven Sandström, Frans Brozén, Mattias Eldnor, Arvid Mickelåker (egendomsförvaltare). Främre raden: Karin Hjorth, Gunnar Lindby, Ola Björkqvist, Gunnel Lindby, Karl-Johan Johansson, Line Obermeier (förvaltningssekreterare)
Foto: Linda May D.

Egendomsnämnden

Stiftet förvaltar jord- och skogsfastigheter (prästlönefastigheter), samt värdepapper (prästlönefonder). Dessa prästlönetillgångar utgör självständiga förmögenheter som skall användas för att bidra till de ekonomiska förutsättningarna för kyrkans förkunnelse. Endast avkastningen får användas för ändamålet.

För förvaltningen av Prästlönetillgångarna har Stiftsfullmäktige inrättat en egendomsnämnd. Nämnden består av 5 ledamöter med lika många ersättare.

Egendomsnämnden i Visby stift består 2022-2025 av följande ledamöter:
Gunnar Lindby, ordförande
Börje Bendelin, vice ordförande
Arne Nyroth,
Karl Johan Johansson
Sven Sandström

Ersättare:
Gunnel Lindby
Frans Brozén
Karin Hjorth
Ola Björkqvist
Mathias Eldnor

 

Egendomsnämndens sammanträdesdatum 2023:
14 februari
28 mars
16 maj
11 september
17 oktober
5 december

Mötestiden är tisdagar 9-12 med undantag från 11 september som är en måndag samt 5 december då mötestiden är 13-16.


Egendomsförvaltning: 
Arvid Mickelåker
Tfn 0498- 40 49 25 E-post till Arvid Mickelåker

Line Obermeier
Tfn 0498-404917 E-post till Line Obermeier

Ordförande
Gunnar Lindby
tfn 070-826 15 49  E-post till Gunnar Lindby

Skogen förvaltas av Skogssällskapet:
Sven-Olof Eliasson,
tfn 0176 - 554 99  E-post till Sven-Olof Eliasson