Ängel i Ardre kyrka
Foto: Lars Bäckman

Gotlands kyrkohistoriska sällskap

Gotlands kyrkohistoriska sällskap bildades 2009. Syftet är att väcka intresse för kyrkohistoriska studier.

Årsmöte

Inom kort kommer kallelsen att till årsmötet som skjutits upp av pendemin att skickas ut. 

 

Anga Kyrka. Foto: Rebecka Svensson

Under åren har ett antal böcker och skrifter getts ut, seminarier och föreläsningar genomförs regelbundet. Sällskapet har också gett stöd till andra publikationer.

Böckerna går att beställa, kontakta stiftsprost Richard Wottle, tfn 0498-40 49 03 eller e-post richard.wottle@svenskakyrkan.se  

Utgivna böcker: 

Kyrkornas ö. Årsbok 2011 för Gotlands kyrkohistoriska sällskap

Skriftserie nr 1: Led, milda ljus. Erland Olsson berättar om sitt liv, 2011

Skriftserie nr 2: Glimtar från gotländskt kyrkoliv av Bengt Stolt, 2012

Kyrkornas ö. Årsbok 2012-2013 för Gotlands kyrkohistoriska sällskap.

Skriftserie nr 3: Haquin Spegel - en antologi, tryckt 2014. I samarbete med Skara stiftshistoriska sällskap och Stiftshistoriska sällskapet i Linköping 2014

Skriftserie nr 4: På Kristi uppdrag en vänbok till Tore Furberg, tryckt 2014

Skriftserie nr 5: Att göra Guds ord verkligt En festskrift till biskop Biörn Fjärstedt, tryckt 2016

Skriftserie nr 6: Visby, världen och Guds rike Dominikanernas tid på Gotland, tryckt 2018

Skriftserie nr 7: Peter Gotlänning och Kristi brud : 1200-talsförfattaren Petrus de Dacia om kärlek, könsroller och vardagsliv, av Nils Blomkvist tryckt 2019

Skriftserie nr 8: Gåvor av händers verk av Wiveka Schwartz, tryckt 2019.


Så blir du medlem i
Gotlands kyrkohistoriska sällskap

Årsavgiften för enskilda medlemmar är 150 kr. Sätt in avgiften på sällskapets bankgiro 618-2232 och ange "Årsavgift 2020" samt namn, adress och epost-adress.

Församlingar och pastorat som vill bli medlemmar hänvisas till kassören Ove Lundin domprost.lundin@telia.com.

Vill du veta mer om sällskapet, kontakta dess ordförande Ragnar Svenserud,
tel: 22 13 36, 0706-28 51 01, ragnar.svenserud@svenskakyrkan.se