Ängel i Ardre kyrka
Foto: Lars Bäckman

Gotlands kyrkohistoriska sällskap

Gotlands kyrkohistoriska sällskap bildades 2009. Syftet är att väcka intresse för kyrkohistoriska studier.

Kyrkolivet på Gotland vilar på ett rikt arv. Sedan drygt 400 år har det formats av den lutherska reformationen och i senare tid också av frikyrkorörelsen. Samtidigt får ursprunget sökas i den romersk-katolska kyrkotraditionen, idag representerad av Kristi Lekamens församling i Visby. Gotlands kyrkohistoriska sällskap ser som sin uppgift att bevara och sprida ökad kunskap om detta gemensamma arv. Det historiska perspektivet bidrar till att öka förståelsen för de förutsättningar och traditioner vi idag lever med i kyrkan på Gotland, det som också är vår grund för att bygga vidare mot framtiden. Välkommen att vara med.

Sällskapet inbjuder till föreläsningar och utfärder. Sedan starten 2009 har också flera böcker publicerats. Den senaste - Gotlands missionshus, kapell och kyrkor – är en resa i det gotländska kyrkolivets nutid och historia.

Bokutgivning: 

Under åren har ett antal böcker och skrifter getts ut, seminarier och föreläsningar genomförs regelbundet. Sällskapet har också gett stöd till andra publikationer. 

Gotlands kapell, missionshus och kyrkor

I en föränderlig tid förändras allt, så även användandet av missonshusen. Många församlingar har upphört med sin verksamhet och i och med detta är merparten avyttrade. Med detta förändras de, och de som minns något om verksamheten är snart borta. Med detta som utgångsläge har författaren åkt runt och fotograferat alla missionshus och kapell samt sockenkyrkorna. Det senare för att få en helhet över det religösa livet på landsbygden.  Resultatet är bok nummer 9 i kyrkohistoriska sällskapets skriftserie. Varmt välkommen med din beställning.

Burs kyrka, detalj av korets kapitälband Foto: Rebecka Svensson

Så blir du medlem i
Gotlands kyrkohistoriska sällskap

Årsavgiften för enskilda medlemmar är 150 kr. Sätt in avgiften på sällskapets bankgiro 618-2232 och ange "Årsavgift 2022" samt namn, adress och epost-adress.

Församlingar och pastorat som vill bli medlemmar hänvisas till kassören Ove Lundin domprost.lundin@telia.com.

Vill du veta mer om sällskapet, kontakta dess ordförande Ragnar Svenserud,
tel: 22 13 36, 0706-28 51 01, ragnar.svenserud@svenskakyrkan.se