Ängel i Ardre kyrka
Foto: Lars Bäckman

Gotlands kyrkohistoriska sällskap

Gotlands kyrkohistoriska sällskap bildades 2009. Syftet är att väcka intresse för kyrkohistoriska studier.

Årsmöte

Kallelse

Medlemmarna i Gotlands Kyrkohistoriska Sällskap Gotlands kyrkohistoriska sällskap håller årsmöte Torsdagen den 26 november 2020, kl 18.30 i Helge Andshuset, Sessionssalen. 

Ärenden: Stadgeenliga förhandlingar

Bilaga: Verksamhetsberättelse 2019, Årsredovisning 2019

 

På grund av pandemiläget finns möjlighet att följa i förhandlingarna via länk uppkopplad på en dator. Länken medger deltagande dubbelriktat inte bara ifråga om bild utan även ljudöverföring om datorn är utrustad med mikrofon.  Till den som önskar delta i denna form sänds länken via e-post den 25 november. Anmälan om deltagande görs senast 23 november till Sällskapets sekreterare Karin Hjorth, karin@hjorth@telia.com eller telefon 073-701 27 68. Ytterligare upplysningar lämnas av sekreteraren. 

Pandemin sätter också gränser som innebär att endast förhandlingar kommer att genomföras. Det betyder att varken föredrag eller förtäring kan erbjudas.

Välkomna

Ordföranden

 

Anga Kyrka. Foto: Rebecka Svensson

Under åren har ett antal böcker och skrifter getts ut, seminarier och föreläsningar genomförs regelbundet. Sällskapet har också gett stöd till andra publikationer.

Böckerna går att beställa, kontakta stiftsprost Richard Wottle, tfn 0498-40 49 03 eller e-post richard.wottle@svenskakyrkan.se  

Utgivna böcker: 

Kyrkornas ö. Årsbok 2011 för Gotlands kyrkohistoriska sällskap

Skriftserie nr 1: Led, milda ljus. Erland Olsson berättar om sitt liv, 2011

Skriftserie nr 2: Glimtar från gotländskt kyrkoliv av Bengt Stolt, 2012

Kyrkornas ö. Årsbok 2012-2013 för Gotlands kyrkohistoriska sällskap.

Skriftserie nr 3: Haquin Spegel - en antologi, tryckt 2014. I samarbete med Skara stiftshistoriska sällskap och Stiftshistoriska sällskapet i Linköping 2014

Skriftserie nr 4: På Kristi uppdrag en vänbok till Tore Furberg, tryckt 2014

Skriftserie nr 5: Att göra Guds ord verkligt En festskrift till biskop Biörn Fjärstedt, tryckt 2016

Skriftserie nr 6: Visby, världen och Guds rike Dominikanernas tid på Gotland, tryckt 2018

Skriftserie nr 7: Peter Gotlänning och Kristi brud : 1200-talsförfattaren Petrus de Dacia om kärlek, könsroller och vardagsliv, av Nils Blomkvist tryckt 2019

Skriftserie nr 8: Gåvor av händers verk av Wiveka Schwartz, tryckt 2019.

Alva kyrka, under restaurering Foto: Rebecka Svensson

Nedan finns länkar till de broschyrer som tagist fram i samband med återöppnandet efter att en kyrka varit stängd för restaurering. De belyser församlingsliv, den genomförda restaureringen och kyrkans historia. Broschyrerna är framtagna i samarbete med Samfälighten Gotlands kyrkor, aktuell församling och pastorat, Sensus Gotland och Visby stift. 

Akebäck kyrka

Sproge kyrka

Stenkyrka kyrka

Burs kyrka, detalj av korets kapitälband Foto: Rebecka Svensson


Så blir du medlem i
Gotlands kyrkohistoriska sällskap

Årsavgiften för enskilda medlemmar är 150 kr. Sätt in avgiften på sällskapets bankgiro 618-2232 och ange "Årsavgift 2021" samt namn, adress och epost-adress.

Församlingar och pastorat som vill bli medlemmar hänvisas till kassören Ove Lundin domprost.lundin@telia.com.

Vill du veta mer om sällskapet, kontakta dess ordförande Ragnar Svenserud,
tel: 22 13 36, 0706-28 51 01, ragnar.svenserud@svenskakyrkan.se