Meny

Gotlands kyrkohistoriska sällskap

Gotlands kyrkohistoriska sällskap bildades 2009. Syftet är att väcka intresse för kyrkohistoriska studier.


Så blir du medlem i
Gotlands kyrkohistoriska sällskap

Årsavgiften för enskilda medlemmar är 150 kr. Sätt in avgiften på sällskapets bankgiro 618-2232 och ange "Årsavgift 2020" samt namn, adress och epost-adress.

Församlingar och pastorat som vill bli medlemmar hänvisas till kassören Ove Lundin domprost.lundin@telia.com.

Vill du veta mer om sällskapet, kontakta dess ordförande Ragnar Svenserud,
tel: 22 13 36, 0706-28 51 01, ragnar.svenserud@svenskakyrkan.se.

Böcker och publikationer går att beställa via stiftsprost Richard Wottle, tfn 0498-40 49 03 eller richard.wottle@svenskakyrkan.se