Meny

Gotlands kyrkohistoriska sällskap

Gotlands kyrkohistoriska sällskap bildades 2009. Syftet är att väcka intresse för kyrkohistoriska studier.

Under åren har ett antal böcker och skrifter getts ut, seminarier och föreläsningar genomförs regelbundet. Sällskapet har också gett stöd till andra publikationer.

2014  böcker om Spegel och Furberg

 
Haquin Spegel och Tore Furberg uppmärksammas i två olika publikationer under 2014.

Haquin Spegel - En antologi. Haquin Spegel,1645-1714, ärkebiskop och biskop i Skara och Linköpings stift. På Gotland hade han tjänst som superintendent. Fyra stiftshistoriska föreningar har gemensamt gett ut en bok om denna färgstarke teolog. Den 17 april 2014 var det 300 år sedan han avled i Uppsala. Boken är därmed en slags jubileums- och minnesbok över denne betydelsefule och mångfasetterade biskop.  

På Kristi uppdrag - En vänbok till Tore Furberg. Tore Furberg var biskop i Visby stift mellan 1980 och 1991. Till hans 90 års dag publicerades denna bok som visar på hans livsgärning som varit viktig inte bara för Visby stift utan för Svenska kyrkan som sådan, främst genom hans engagemang för mission och ekumeniken.

Böckerna går att beställa, se adress till höger.  

 


Så blir du medlem i
Gotlands kyrkohistoriska sällskap

Årsavgiften för enskilda medlemmar är 150 kr. Sätt in avgiften på sällskapets bankgiro 618-2232 och ange "Årsavgift 2020" samt namn, adress och epost-adress.

Församlingar och pastorat som vill bli medlemmar hänvisas till kassören Ove Lundin domprost.lundin@telia.com.

Vill du veta mer om sällskapet, kontakta dess ordförande Ragnar Svenserud,
tel: 22 13 36, 0706-28 51 01, ragnar.svenserud@svenskakyrkan.se.

Böcker och publikationer går att beställa via stiftsprost Richard Wottle, tfn 0498-40 49 03 eller richard.wottle@svenskakyrkan.se

Gotlands kyrkohistoriska sällskaps publikationer

Kyrkornas ö - årsbok för Gotlands kyrkohistoriska sällskap 2011

Kyrkornas ö - årsbok för Gotlands kyrkohistoriska sällskap 2012-2013

Skriftserie nr 1:
Led, milda ljus. Erland Olsson berättar om sitt liv 2011.

Skriftserie nr2:
Glimtar från gotländskt kyrkoliv av Bengt Stolt. 2012

Skriftserie nr 3:
Haquin Spegel - en antologi.
I samarbete med Skara stiftshistoriska sällskap och Stiftshistoriska sällskapet i Linköping 2014

Skriftserie nr 4:
På Kristi uppdrag - en vänbok till Tore Furberg. 2014  

Beställning av publikationer, se ovan.