Foto: Rebecka Svensson

Gotlands kyrkohistoriska sällskaps bokutgivning

Under åren har ett antal böcker och skrifter getts ut, seminarier och föreläsningar genomförs regelbundet. Sällskapet har också gett stöd till andra publikationer.

Under åren har ett antal böcker och skrifter getts ut, seminarier och föreläsningar genomförs regelbundet. Sällskapet har också gett stöd till andra publikationer.

De flesta böckerna går att beställa vilket görs genom att kontakta Richard Wottle, richard.wottle@gmail.com. 

Utgivna böcker:

Kyrkornas ö. Årsbok 2011 för Gotlands kyrkohistoriska sällskap

Skriftserie nr 1: Led, milda ljus. Erland Olsson berättar om sitt liv, 2011

Skriftserie nr 2: Glimtar från gotländskt kyrkoliv av Bengt Stolt, 2012

Kyrkornas ö. Årsbok 2012-2013 för Gotlands kyrkohistoriska sällskap.

Skriftserie nr 3: Haquin Spegel - en antologi, tryckt 2014. I samarbete med Skara stiftshistoriska sällskap och Stiftshistoriska sällskapet i Linköping 2014

Skriftserie nr 4: På Kristi uppdrag en vänbok till Tore Furberg, tryckt 2014

Skriftserie nr 5: Att göra Guds ord verkligt En festskrift till biskop Biörn Fjärstedt, tryckt 2016

Skriftserie nr 6: Visby, världen och Guds rike Dominikanernas tid på Gotland, tryckt 2018

Skriftserie nr 7: Peter Gotlänning och Kristi brud : 1200-talsförfattaren Petrus de Dacia om kärlek, könsroller och vardagsliv, av Nils Blomkvist tryckt 2019

Skriftserie nr 8: Gåvor av händers verk av Wiveka Schwartz, tryckt 2019.

Skriftserie nr 9: Gotlands missonshus, kapell och kyrkor, sammanställd av Sylve Klinth, tryckt 2022