Biskopslängd

Gotland tillhörde under medeltiden Linköpings stift och blev 1572 ett danskt stift med en superintendent som ledare. Gotland blev svenskt genom freden i Brömsebro 1645 men tillhörde Danmark 1676-1679. Superintendenten fick 1772 biskopstitel.

 • 1571 - 1599 Superintendent
 • 1599 - 1644 Generalprost
 • 1645 - 1772 Superintendent
 • 1772 - 1795 Gabriel Timotheus Lütkeman. Han blev 1758 superintendent och biskop 1772 och dog 1795, dock ej biskopsvigd.
 • 1795           Carl Fredrik Murbeck (vigd men död innan tillträde)
 • 1796 - 1805 Johan Möller
 • 1807 - 1813 Nils Gardell
 • 1813 - 1838 Carl Johan Eberstein
 • 1838 - 1841 Christopher Isaac Heurlin (avsade sig ämbetet och blev senare biskop i Växjö)
 • 1841 - 1858 Carl Erik Hallström
 • 1859 - 1884 Lars Anton Anjou
 • 1885 - 1920 Henning Gezelius von Schéele
 • 1920 - 1936 Viktor Rundgren
 • 1936 - 1947 Torsten Ysander (blev sedan biskop i Linköping)
 • 1948 - 1950 Gunnar Hultgren (blev sedan biskop i Härnösand)
 • 1951 - 1961 Algot Anderberg
 • 1962 - 1980 Olof Herrlin
 • 1980 - 1991 Tore Furberg
 • 1991 - 2003 Biörn Fjärstedt
 • 2003 - 2011 Lennart Koskinen      
 • 2011 - 2018  Sven-Bernhard Fast
 • 2018 - 2022  Thomas Petersson          
 • 2023 -            Erik Eckerdal