Foto: Linda May D.

Pilgrimsvandring 2023

Klinte pastorat, utgångspunkt församlingshemmet.
Vi pilgrimsvandrar varje tisdag kl 10. Nya spår varje gång, information finns i predikoturen i tidningarna, Klinte pastorats hemsida och Facebook. Vandringsledare Janne Manni, 070-4764835. Vi går ca 3-6 km per gång.
Lugnt tempo. Nytt tema varje gång.

 

Östkustleden: Stenkumla församling inbjuder till dagsvandringar under sommaren 2023 vid dessa tillfällen: lördagen 20 maj, lördagen 17 juni, fredagen 1 juli, lördagen 19 augusti och lördagen 16 september. Beräknad vandringstid mellan klockan 9.30-15.30. Vandringarna kommer att starta på olika platser på ön. I år tänker vi ha fokus på Östkustleden. Medtag matsäck! Kläder efter väder! Frågor och anmälan till ansvarig ledare Christina Nimmerfalk tel: 073-091 93 28 eller via christina.nimmerfalk@svenskakyrkan.se. Vid anmälan eller dagen innan vandringen meddelas om samlingsplats. Vi försöker samåka och planera för vandringens längd så det finns bilar vid vandringens slutpunkt för att kunna återvända till startpunkten. Under dagen har tid för samtal, andakt och ibland går vi i tystnad för att reflektera över egna tankar.

Orkidéevandringar från St Olofsholm; 3 och 4 juni, 16 juni och 20 juni, alla tillfällen kl 14-16. Anmälan och frågor Lena Maria Hagensen 0701510764.  200 kr/person. Varmt välkomna!

Pilgrimsvandring från St Olofsholm den 1 juli kl 10.00-14.00.
Den som vill deltaga i pilgrimsmässa i kapellet får dock vara på plats kl 9.00.
Kl 10.00 avgår vi på en 4-5 km lång vandring. Vi går i en slinga och kommer tillbaka och avslutar uppe vid korset. Medtag lunch och dryck. Bra vandringsskor är en fördel och klädsel efter väder. Om det är varmt; medtag gärna badkläder. Frågor och anmälan till Lena Maria Hagensen 072-7322707