Foto: Magdalena Martin/Ikon

Församlingar utomlands

Visby stift är inte bara Gotland - det är hela världen!

Svenska kyrkan i utlandet med sina 40-talet församlingar är en del av Visby stift. Visby stifts biskop är biskop för utlandsförsamlingarna. Biskopen är ansvarig för tillsyn av församlingarna. Han ska viga och visitera, rådslå, lyssna och besluta - allt i syfte att styrka Guds folk och vittna om Guds väldiga gärningar.

Svenska kyrkan i utlandet finns över hela världen – i stora städer, i många hamnar och på turistorterna. Rötterna finns i sjömanskyrkan och uppdraget är numera breddat till ”att bedriva kyrklig verksamhet där det finns ett betydande antal svenska sjömän, turister eller utlandssvenskar”.Det finns ett fyrtiotal utlandskyrkor och dessutom ett åttiotal gudstjänstplatser där man samlas regelbundet.

Under ett år görs drygt 800 000 besök på de svenska kyrkorna i utlandet vilket visar att de är en levande och viktig del av Svenska kyrkan, inte minst tack vare de många ungdomar och familjer som söker sig hit.

Att fira gudstjänst är naturligtvis det centrala i verksamheten. De svenska kyrkorna utomlands är både mötesplatser och rastplatser. För många brudpar är vigsel eller kyrklig välsignelse vid en utlandskyrka ett alternativ som lockar.

Omsorgen om medmänniskan står alltid i centrum, inte minst genom de många båt-, hem-, sjuk- och fängelsebesök som görs.

SKUT-rådet Visby stift

SKUT-rådet Visby stift

Ordförande och kontaktperson:

Prosten Karin Hjorth
karin.hjorth@telia.com
tel: 070-787 80 27