Kontaktuppgifter

Har du frågor eller funderingar gällande Prästlönetillgångarna i Visby stift är du välkommen att kontakta oss!

KONTAKTUPPGIFTER

Egendomsförvaltare: Arvid Mickelåker, telefon 0498-40 49 25
Övergripande förvaltning, jordbruk, fastighetsutveckling

 Förvaltningssekreterare: Line Obermeier, telefon 0498-40 49 17
Diarium, protokoll, jakt, ledningsärenden med mera

Skogsförvaltare: Sven-Olof Eliasson, telefon 0176-554 99
Anlitad via Skogssällskapet för skogsförvaltning.

Handläggare 20 %: Natalia Svensson, telefon 0498-40 49 23
Tryffelarrenden, servitut, klimat och miljö

Ordförande Egendomsnämnden: Gunnar Lindby, telefon 070-826 15 49

Funktionsbrevlåda: visby.egendom@svenskakyrkan.se

 

Arvid Mickelåker

Arvid Mickelåker

Visby stift

Egendomsförvaltare

Mer om Arvid Mickelåker

Egendomsförvaltare (övergripande förvaltning, jordbruk, fastighetsutveckling)

Line Obermeier

Line Obermeier

Visby stift

Förvaltningssekreterare

Mer om Line Obermeier

Förvaltningssekreterare vid egendomsförvaltningen