Kontaktuppgifter

Har du frågor eller funderingar gällande Prästlönetillgångarna i Visby stift är du välkommen att kontakta oss!

Kontaktuppgifter


Egendomsförvaltare: arvid.mickelaker@svenskakyrkan.se, telefon 0498-40 49 25
Övergripande förvaltning, jordbruk, fastighetsutveckling.

Förvaltningssekreterare: line.obermeier@svenskakyrkan.se, telefon 0498-404917               Diarium, protokoll, handdläggning av ärenden m m.

Skogsförvaltare: sven-olof.eliasson@skogssallskapet.se, telefon 0176-554 99
Anlitad via Skogssällskapet för skogsförvaltning.

Handläggare: natalia.svensson@svenskakyrkan.se, telefon 0498-40 49 23 Jakt, ledningsärenden, tryffelarrenden, servitut, klimat och miljö med mera.

Ordförande Egendomsnämnden: gunnar.lindby@svenskakyrkan.se, telefon 070-826 15 49

Funktionsbrevlåda: visby.egendom@svenskakyrkan.se

 

Personuppgiftsbehandling

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, hör av dig till Visby stifts
dataskyddsombud Frida Qvant, dso@xeeda.se på Xeeda Ab.
Telefon 08-22 88 40.

Eller till stiftskommunikatör linda.may.dahlstrom@svenskakyrkan.se
på telefon 0498-40 49 13.