Kontaktuppgifter

Har du frågor eller funderingar gällande Prästlönetillgångarna i Visby stift är du välkommen att kontakta oss!

KONTAKTUPPGIFTER

Egendomsförvaltare: Arvid Mickelåker, telefon 0498-40 49 25
Övergripande förvaltning, jordbruk, fastighetsutveckling

 Förvaltningssekreterare: Line Obermeier, telefon 0498-40 49 17
Diarium, protokoll, jakt, ledningsärenden med mera

Skogsförvaltare: Sven-Olof Eliasson, telefon 0176-554 99
Anlitad via Skogssällskapet för skogsförvaltning.

Handläggare 20 %: Natalia Svensson, telefon 0498-40 49 23
Tryffelarrenden, servitut, klimat och miljö

Ordförande Egendomsnämnden: Gunnar Lindby, telefon 070-826 15 49

Funktionsbrevlåda: visby.egendom@svenskakyrkan.se

 

Personuppgiftsbehandling

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, hör av dig till Visby stifts
dataskyddsombud josefin.adlertz@xeeda.se på Xeeda Ab.
Telefon 08-22 88 40.

Eller till stiftskommunikatör linda.may.dahlstrom@svenskakyrkan.se
på telefon 0498-40 49 13.