Foto: Line Obermeier

På gång i miljöarbetet

Arbetet för att skapa en mer hållbar och ansvarstagande verksamhet pågår för fullt inom hela stiftet. Vi har många verktyg till vår hjälp och framförallt har vi erfarenhet och kompetens inom stiftet som bra bas.

PILGRIM'S WALK FOR FUTURE 

Hur långt är du beredd att gå för en hållbar planet? Följ med på hela eller delar av Pilgrim’s Walk for Future som startar den 18 juli vid klosterkyrkan i Vadstena och beräknas vara framme i Glasgow lagom till klimattoppmötet COP26 i början av november 2021. Denna vandring handlar om att sätta klimatet främst på agendan igen.
Vi vandrar med samma krav som Fridays for Future ställer på beslutsfattarna; att hålla den globala temperaturökningen under 1,5 °C, följa Parisavtalet, säkerställ klimaträttvisa och lyssna på den bästa förenade vetenskapen som för närvarande finns. Vi vill också att vandringen ska uppmuntra till egen reflektion och att vi som enskilda individer tar egna steg för klimaträttvisa och hållbarhet. Vandringen blir därför både en protest och en inre pilgrimsresa i våra egna liv. En vandring som ger hopp för framtiden. 

Pilgrim's walk for futures hemsida.

Inom Visby stift arrangeras bidrag till Pilgrim's Walk for Future genom initiativ från våra församlingar och pastorat. Här nedan samlas de initiativ som görs inom stiftet. 

_____________________________________________

PILGRIMSVANDRA FÖR KLIMATET PÅ GOTLAND

Stenkumla församling pilgrimsvandrar för klimatet och bjuder i samarbete med Sensus in till ett antal pilgrimsvandringar för klimatet.
Första fredagen i månaden med start kl 10 under perioden juni-oktober. 
Mer information hittar du här! 

Foto: Kristina Kraft/Ikon

PROJEKT LADDINFRASTRUKTUR

Linköping, Luleå, Strängnäs och Visby stift driver tillsammans ett projekt som syftar till att öka laddinfrastrukturen i Svenska kyrkan. Projektet finansieras av "Färdplan för klimatet" där huvudsyftet med projektet är att minska användningen av fossila bränslen och därmed få en minskad klimatpåverkan från de fordon som finns inom Svenska kyrkans verksamhet.

I projektet ingår att skapa kontakt med intresserade församlingar/pastorat för projektering av laddplatser där stiftshandläggare ger stöd i hela processen, inklusive bidragsansökan till Naturvårdsverket, ev. tillstånd från Länsstyrelsen - ända fram till färdig laddplats.

Inom projektet ryms även att ta fram en handbok för Svenska kyrkan som beskriver tillvägagångsprocessen från idé till färdiginstallerad laddplats. Ligger er församling/pastorat inom något av de fyra stiften som driver projektet? Ta kontakt med din stiftshandläggare för mer information. 

För mer information, länkar etc se Luleå stifts intranätsida Projekt Laddinfrastruktur - Svenska kyrkan intranät - Luleå stift