Foto: Line Obermeier

På gång i miljöarbetet

Arbetet för att skapa en mer hållbar och ansvarstagande verksamhet pågår för fullt inom hela stiftet. Vi har många verktyg till vår hjälp och framförallt har vi erfarenhet och kompetens inom stiftet som bra bas.

PILGRIM'S WALK FOR FUTURE

Hur långt är du beredd att gå för en hållbar planet? Följ med på hela eller delar av Pilgrim’s Walk for Future som startar den 18 juli vid klosterkyrkan i Vadstena och beräknas vara framme i Glasgow lagom till klimattoppmötet COP26 i början av november 2021. Denna vandring handlar om att sätta klimatet främst på agendan igen.
Vi vandrar med samma krav som Fridays for Future ställer på beslutsfattarna; att hålla den globala temperaturökningen under 1,5 °C, följa Parisavtalet, säkerställ klimaträttvisa och lyssna på den bästa förenade vetenskapen som för närvarande finns. Vi vill också att vandringen ska uppmuntra till egen reflektion och att vi som enskilda individer tar egna steg för klimaträttvisa och hållbarhet. Vandringen blir därför både en protest och en inre pilgrimsresa i våra egna liv. En vandring som ger hopp för framtiden. 

Pilgrim's walk for futures hemsida.

Inom Visby stift arrangeras bidrag till Pilgrim's Walk for Future genom initiativ från våra församlingar och pastorat. Här nedan samlas de initiativ som görs inom stiftet. 

_____________________________________________

PILGRIMSVANDRA FÖR KLIMATET PÅ GOTLAND

Stenkumla församling pilgrimsvandrar för klimatet och bjuder i samarbete med Sensus in till ett antal pilgrimsvandringar för klimatet.
Första fredagen i månaden med start kl 10 under perioden juni-oktober. 
Mer information hittar du här! 

UTSTÄLLNING AV ”SKAPELSEN” I ROMA KYRKA                   

Välkomna till utställningen ”Skapelsen” av konstnär Taruna Rettinger. Målningarna som är inspirerade av Skapelseberättelsen ställs ut i Roma kyrka under hela sommaren.

Konstnären Taruna Rettinger är boende på Fårö. Hon har i hela sitt liv, inspirerats av Skapelseberättelsen.

”Skapelseberättelsen i Bibeln... Den innehåller så mycket av livets mysterium, hur vi ska leva, vilka vi är, varför vi är, varför vi lever etc. Men kanske mest Guds mening med sitt Verk. Hans glädje över Sin Skapelse, sitt konstverk. Hans kärlek till allt levande. Naturen med sin kraft och uthållighet, sin fantastiska ordning, skönhet och inspiration. Människan som är Hans avbild. Trots att vi nu håller på att förstöra Skapelsen, vi människor, så kämpar den i sina smärtor och söker hela tiden nya vägar att leva vidare. Utan människan vore Skapelsen kanske lyckligare, inte så hotad. Men utan människan vore den också kanske meningslös. Vi var och är satta här att ta hand om den, älska den och vårda den som en skatt. Guds gåva till oss. Låt oss ta detta på allvar!”

 

Skapelsetid är ett gemensamt initiativ där kyrkor och samfund över hela världen visar hur viktigt det är att i gudstjänsten lyfta frågor som rör vårt förhållande till skapelsen. Skapelsetid firas från den 1 september till den 4 oktober och är en tid att förnya vårt förhållande till vår Skapare och hela skapelsen. Årets tema för Skapelsetid är: "Ett hem för alla? Att förnya Guds värld".

På Sveriges kristna råd finns mer information om Skapelsetid.

Internationella hemsidan för Season of creation. 

 

 

 

Foto: Kristina Kraft/Ikon

PROJEKT LADDINFRASTRUKTUR

Linköping, Luleå, Strängnäs och Visby stift driver tillsammans ett projekt som syftar till att öka laddinfrastrukturen i Svenska kyrkan. Projektet finansieras av "Färdplan för klimatet" där huvudsyftet med projektet är att minska användningen av fossila bränslen och därmed få en minskad klimatpåverkan från de fordon som finns inom Svenska kyrkans verksamhet.

I projektet ingår att skapa kontakt med intresserade församlingar/pastorat för projektering av laddplatser där stiftshandläggare ger stöd i hela processen, inklusive bidragsansökan till Naturvårdsverket, ev. tillstånd från Länsstyrelsen - ända fram till färdig laddplats.

Inom projektet ryms även att ta fram en handbok för Svenska kyrkan som beskriver tillvägagångsprocessen från idé till färdiginstallerad laddplats. Ligger er församling/pastorat inom något av de fyra stiften som driver projektet? Ta kontakt med din stiftshandläggare för mer information. 

För mer information, länkar etc se Luleå stifts intranätsida Projekt Laddinfrastruktur - Svenska kyrkan intranät - Luleå stift

Foto: Maria Svensk/Ikon Foto: Maria Svensk/Ikon

HÅLLBAR GRÄSOMSTÄLLNING

I Visby stift så sköts idag de flesta gräsytor på kyrkogårdar och kyrkotomter som kortklippta gräsmattor. Det är i många fall en intensiv och tidskrävande skötselmetod som oftast innebär arbete med maskiner som drivs av fossila bränslen. Kortklippta artfattiga gräsmattor gynnar inte den biologiska mångfalden och klarar heller inte torka på ett bra sätt. Intresset för en mer extensiv och miljömässigt hållbar skötsel blir allt större. Flera församlingar och pastorat här på ön har börjat arbeta med omställning till höggräsytor och ängsskötsel på valda områden och kompetensen inom församlingar och pastorat ökar.

Med detta som bakgrund har ett arbete påbörjats där kunskap och erfarenheter utbyts genom digitala teoripass och praktiska utepass. Gästföreläsare är bland annat Region Gotlands stadsträdgårdsmästare Pernilla Johansson och ordförande för Gotländska Ängskommittén Hjalmar Croneborg.