Foto: Maria Bergendahl

Klimatsmarta kyrkogårdar

Inom Svenska kyrkan pågår ett målinriktat klimatarbete för att bli klimatneutral till 2030. I miljö- och hållbarhetsarbetet ingår projektet Klimatsmarta kyrkogårdar. Här finns filmer med nedslag på olika platser i landet - och mer att läsa vid varje film.

Här är filmerna och mer fakta att läsa om klimatsmarta kyrkogårdar

En film om återbrukade gravstenar

Det handlar om att ge de sörjande makt över sina val. Det säger Rose-Marie Ederlöv i Svenska kyrkan Sollentuna, om möjligheten att välja bland återbrukade gravstenar.

En film om avfall

Hur kan vi göra bl a kransar och buketter som dekorationer i kretsloppet istället för att bli avfall? Täby församlings kransar är närproducerade och återvinningsbara.

En film om ängsgräs

Hur gör vi med enkla medel något för klimatet? undrade Anna-Karin Hjerpe, kyrkogårdsvaktmästare i Romaklosters pastorat tillsammans med kollegorna. Svaret blev ängsgräs.

En film om ljusföroreningar

Hur tar vi vara på djuren som också älskar våra kyrkor? I Värmdö kyrka får fladdermössen ro när de behöver det.

En film om samverkan

i Uddevalla och Herrestad samarbetar man med fordons- och maskinpooler och köper eldrivet i stället för fossildrivet.

En film om krematorier

I Skövde och Norrköping drivs krematorierna helt fossilfritt med teknik i framkant.

En film om solceller

En solcellspark stor som en fotbollsplan bidrar med ström till det resurskrävande krematoriet motsvarande all elkonsumtion till 16 villor.

En film om vatten

13 000 kubikmeter dricksvatten till bevattning kändes allt annat än bra. En damm på tio tusen kubik med regnvatten som ger mer biologiskt liv och mångfald blev lösningen för Södra Tjusts pastorat och kyrkogårdsansvarige Fredrik Johansson.

Vårt arbete för klimatet

Klimatförändringarna är inte en fråga som kan skjutas på framtiden – effekterna är kännbara redan idag. Som kristna vill vi värna skapelsen både genom konkreta insatser och genom reflektion över de existentiella frågor som klimatförändringarna väcker.