Foto: Maria Bergendahl

Klimatsmarta kyrkogårdar

Inom Svenska kyrkan pågår ett målinriktat klimatarbete. I miljö- och hållbarhetsarbetet ingår projektet Klimatsmarta kyrkogårdar.

I olika delar av kyrkogårdsförvaltningarnas verksamhet sker just nu ett stort omställningsarbete för att kunna bli klimatneutrala till 2030.

Under ett filmprojekt som pågår under maj-november 2022 ska vi besöka olika platser i landet och följa det klimatarbete som pågår inom begravningsverksamheten.

Sollentuna församling återbrukar gravstenar

I pilotfilmen träffar vi Sollentuna församling som arbetat målmedvetet med miljö- och klimatfrågor länge. Församlingen hade som delmål att ta hand om återtagna gravstenar på ett miljö- och klimatsmart sätt.

Läs mer på Sollentuna församlings webb:

Återbruka gravstenar - ett bra miljöval

Vid återbruk minskar nybrytning av sten samt att det blir färre transporter från utlandet. Vi har gravstenar för återbruk både på Sollentuna kyrkogård och Silverdals griftegård. Missa inte filmen.

Kommande filmer om klimatsmarta kyrkogårdar

  • Solcellspark vid krematoriet

  • Artrika ängar istället för fossilklippta gräsmattor

  • Kyrkogårdens vatten som samhällsresurs i ett förändrat klimat - samverkan med brandförsvaret och kommunen

  • Fordons- och maskinpooler, ekonomiskt och klimatsmart

  • Hållbar in i döden – krematorieteknik i framkant

  • Kransar och buketter – dekorationer i kretsloppet istället för avfall

Vårt arbete för klimatet

Klimatförändringarna är inte en fråga som kan skjutas på framtiden – effekterna är kännbara redan idag. Som kristna vill vi värna skapelsen både genom konkreta insatser och genom reflektion över de existentiella frågor som klimatförändringarna väcker.