Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Internationella samarbeten

Svenska kyrkan i utlandet är ”hemma” i Visby stift. Visby stifts biskop är biskop för utlandsförsamlingarna. Stiftet engagerar sig också gärna i olika internationella samarbeten.

Theobalt

Theobalt är ett nätverk av Lutherska, Ryskortodoxa och Romerskkatolska kyrkor i vart och ett av de nio länderna runt Östersjön. Visby stift har ett särskilt samordningsansvar för Theobalt.

Vänstift

Visby har följande vänstift:

Dessutom har flera av stiftets gotlandsförsamlingar vänförsamlingar framför allt runt Östersjön. Stiftskansliet hjälper till i detta arbete.

 

Andra internationella samarbeten

Visby stifts internationella samråd

Med internationella och SKUT-frågor arbetar Visby stifts internationella samråd. Ordförande är inger.harlevi@balticness.se 

 

Kontakta oss

Kontaktperson på stiftskansliet för internationella frågor är Bimbi Ollberg.