Foto: Linda Jansdotter

Biskop Erik Eckerdal togs emot i Visby stift den 21 januari

I en mottagningsmässa i Visby domkyrka lördagen den 21 januari klockan 11.00 togs biskop Erik Eckerdal emot i stiftet som inbegriper både hela Gotland samt alla utlandsförsamlingarna runt om i världen. Efter gudstjänsten, som leddes av Erik själv tillsammans med domprost Anna Lundgren, bjöds det till mingel i domkyrkans församlingshus. Här kan du se inspelningen av mottagningsmässan och läsa biskopens installationspredikan.

Erik Eckerdal valdes till biskop i oktober förra året och vigdes i Uppsala domkyrka i söndagen den 15 januari. Därmed har biskop Erik trätt i tjänst som biskop i Visby stift. Lördag den 21 januari välkomnades han till stiftet vid en gudstjänst i domkyrkan. Det var ett tillfälle där hela Gotland, såväl stiftsbor som anställda och förtroendevalda, välkomnades att vara med. Mottagningen direktsändes så att även till exempel våra utlandsförsamlingar som inte har möjlighet att resa till Gotland kunde ta del av gudstjänsten. Erik Eckerdal blir Visby stifts 20:e biskop.

Erik Eckerdal är född 1972 och prästvigdes år 2000 i Visby stift av biskop Biörn Fjärstedt. Biskop Erik arbetade senast sedan 2018 som direktor för Samariterhemmet diakoni i Uppsala. Han är teologie doktor och disputerade på en avhandling som behandlade förståelsen av Borgåöverenskommelsen och hur den implementerats.

–Jag ser fram emot att ta mig an uppgiften som biskop i Visby stift med allt vad det innebär. Till att börja med kommer jag att ägna mycket tid åt att lära känna människorna i stiftet, på Gotland och i utlandsförsamlingarna, och sätta mig in i olika sammanhang både inom och utanför Svenska kyrkan.

Som sitt valspråk har Erik Eckerdal valt: Duc in altum – lägg ut på djupet. Det är hämtat från Lukasevangeliets femte kapitel i vilket Jesus kallar sina lärjungar att följa honom. Läs mer i faktarutan här intill. 

Du kan se inspelningen av mässan här nedanför, och även läsa biskopens installationspredikan. 

Erik Eckerdals heraldiska biskopsvapen I vapnet syns ett nät som söker i djupet efter fisken. Nätet läggs ut från båten som är en symbol för kyrkan, med kopplingar både till Gotland som en ö i Östersjön och till SKUT och dess historiska koppling till sjöfart. Jesu ord om att lägga ut på djupet är samtidigt en uppmaning till varje människa att söka på djupet. Att inte leva på ytan utan att följa efter Jesus och söka andligt, relationellt och intellektuellt på djupet efter det vackra, det goda och det sanna i livet vilket sker när vi följer Jesus och hans undervisning. Också, när vi likt lärjungarna, inte riktigt förstår vad syftet är.  Biskopens valspråk Duc in altum – lägg ut på djupet – är hämtat från Lukasevangeliets femte kapitel i vilket Jesus kallar sina lärjungar att följa honom.  I Luk 5:4 uppmanar Jesus Petrus att ”ro ut på djupt vatten och lägg ut näten där” (Bibel 2000). Eller närmre den grekiska och latinska versionen, ”lägg ut på djupet och lägg ut era nät”. Trots att lärjung-arna var trötta då de varit ute hela natten och fiskat utan att få något, lyssnar de till Jesus och ror ut en gång till och fångsten blir rik. De återvänder med båten så full av fisk att den nästan sjunker. I bävan över hur mycket fisk de drog upp när de följde Jesu ord, till skillnad från fisket hela natten, knäböjer Petrus inför Jesus och säger ”lämna mig Herre, ty jag är en syndare”. Istället uppmanar Jesus Petrus och de andra lärjungarna att följa honom och bli människo-fiskare.   Vapnet är komponerat av prof. Eric Bylander och målat av den danske kunglige vapenmålaren Ronny Skov Andersen. Fisken förekommer även i tidigare Eckerdalska biskopsvapen.

Erik Eckerdals heraldiska biskopsvapen.

Varje biskop antar ett eget ämbetsvapen. Biskopsvapen används i hela världen och seden med ämbetsvapen är lång inom Svenska kyrkan.

Biskop Eriks installationspredikan

Visby S:ta Maria Domkyrka, lördag 21 januari