Foto: Linda May D

Biskop Erik

Biskop Erik Eckerdal är Visby stifts 20:e biskop. Han vigdes till biskop av Visby den 15 januari 2023.

Om biskop Erik

Erik Eckerdal är född 1972 och prästvigdes år 2000 i Visby stift av biskop Biörn Fjärstedt. Biskop Erik arbetade senast sedan 2018 som direktor för Samariterhemmet diakoni i Uppsala. Han är teologie doktor och disputerade på en avhandling som behandlade förståelsen av Borgåöverenskommelsen och hur den implementerats.

Som sitt valspråk har Erik Eckerdal valt: Duc in altum – lägg ut på djupet. Det är hämtat från Lukasevangeliets femte kapitel i vilket Jesus kallar sina lärjungar att följa honom.

Läs mer om biskopsämbetet och biskopens uppgifter.

Brev till de 100 kyrkornas ö

Biskop av Visby stift, Erik Eckerdal, har i ett personligt herdabrev vänt sig till alla Gotlands invånare för att förmedla sina tankar angående kyrkan och kyrkans betydelse i samhället.

Ett löv som flyter i vatten där himlen speglar sig.

Biskopsbrev om livets början och livets slut

I biskopsbrevet om livets början och livets slut finns redskap för orientering i etiska vägval.

Pressbilder biskop Erik

Här hittar du pressbilder på biskop Erik Eckerdal för nedladdning och användning i media, församlingsblad, webb etc då biskop Erik omskrivs.

Erik Eckerdals heraldiska biskopsvapen I vapnet syns ett nät som söker i djupet efter fisken. Nätet läggs ut från båten som är en symbol för kyrkan, med kopplingar både till Gotland som en ö i Östersjön och till SKUT och dess historiska koppling till sjöfart. Jesu ord om att lägga ut på djupet är samtidigt en uppmaning till varje människa att söka på djupet. Att inte leva på ytan utan att följa efter Jesus och söka andligt, relationellt och intellektuellt på djupet efter det vackra, det goda och det sanna i livet vilket sker när vi följer Jesus och hans undervisning. Också, när vi likt lärjungarna, inte riktigt förstår vad syftet är.  Biskopens valspråk Duc in altum – lägg ut på djupet – är hämtat från Lukasevangeliets femte kapitel i vilket Jesus kallar sina lärjungar att följa honom.  I Luk 5:4 uppmanar Jesus Petrus att ”ro ut på djupt vatten och lägg ut näten där” (Bibel 2000). Eller närmre den grekiska och latinska versionen, ”lägg ut på djupet och lägg ut era nät”. Trots att lärjung-arna var trötta då de varit ute hela natten och fiskat utan att få något, lyssnar de till Jesus och ror ut en gång till och fångsten blir rik. De återvänder med båten så full av fisk att den nästan sjunker. I bävan över hur mycket fisk de drog upp när de följde Jesu ord, till skillnad från fisket hela natten, knäböjer Petrus inför Jesus och säger ”lämna mig Herre, ty jag är en syndare”. Istället uppmanar Jesus Petrus och de andra lärjungarna att följa honom och bli människo-fiskare.   Vapnet är komponerat av prof. Eric Bylander och målat av den danske kunglige vapenmålaren Ronny Skov Andersen. Fisken förekommer även i tidigare Eckerdalska biskopsvapen.

Erik Eckerdals heraldiska biskopsvapen

Varje biskop antar ett eget ämbetsvapen. Biskopsvapen används i hela världen och seden med ämbetsvapen är lång inom Svenska kyrkan. Biskop Eriks valspråk "Duc in altum" är hämtat från Lukasevangeliet 5:4.

Vigningar

Biskopen ansvarar för att utse och viga nya diakoner och präster och har ett särskilt ansvar för att stödja och vägleda de vigda medarbetarna i sitt uppdrag.

Biskop Eriks vigning och mottagning

Erik Eckerdals biskopsvigning

Söndagen den 15 januari 2023 hölls högmässa med biskopsvigning i Uppsala domkyrka. Då vigdes Erik Eckerdal till biskop i Visby stift och samtidigt vigdes Marika Markovits till biskop i Linköpings stift.

Mottagningen av biskop Erik

I en mottagningsmässa i Visby domkyrka lördagen den 21 januari 2023 togs biskop Erik Eckerdal emot i stiftet som inbegriper både hela Gotland samt alla utlandsförsamlingarna runt om i världen.

Biskop Eriks installationspredikan

Visby S:ta Maria Domkyrka, lördag 21 januari

Biskopslängd

Gotland tillhörde under medeltiden Linköpings stift och blev 1572 ett danskt stift med en superintendent som ledare. Gotland blev svenskt genom freden i Brömsebro 1645 men tillhörde Danmark 1676-1679. Superintendenten fick 1772 biskopstitel.