Erik Eckerdals heraldiska biskopsvapen I vapnet syns ett nät som söker i djupet efter fisken. Nätet läggs ut från båten som är en symbol för kyrkan, med kopplingar både till Gotland som en ö i Östersjön och till SKUT och dess historiska koppling till sjöfart. Jesu ord om att lägga ut på djupet är samtidigt en uppmaning till varje människa att söka på djupet. Att inte leva på ytan utan att följa efter Jesus och söka andligt, relationellt och intellektuellt på djupet efter det vackra, det goda och det sanna i livet vilket sker när vi följer Jesus och hans undervisning. Också, när vi likt lärjungarna, inte riktigt förstår vad syftet är.  Biskopens valspråk Duc in altum – lägg ut på djupet – är hämtat från Lukasevangeliets femte kapitel i vilket Jesus kallar sina lärjungar att följa honom.  I Luk 5:4 uppmanar Jesus Petrus att ”ro ut på djupt vatten och lägg ut näten där” (Bibel 2000). Eller närmre den grekiska och latinska versionen, ”lägg ut på djupet och lägg ut era nät”. Trots att lärjung-arna var trötta då de varit ute hela natten och fiskat utan att få något, lyssnar de till Jesus och ror ut en gång till och fångsten blir rik. De återvänder med båten så full av fisk att den nästan sjunker. I bävan över hur mycket fisk de drog upp när de följde Jesu ord, till skillnad från fisket hela natten, knäböjer Petrus inför Jesus och säger ”lämna mig Herre, ty jag är en syndare”. Istället uppmanar Jesus Petrus och de andra lärjungarna att följa honom och bli människo-fiskare.   Vapnet är komponerat av prof. Eric Bylander och målat av den danske kunglige vapenmålaren Ronny Skov Andersen. Fisken förekommer även i tidigare Eckerdalska biskopsvapen.

Erik Eckerdals heraldiska biskopsvapen

Varje biskop antar ett eget ämbetsvapen. Biskopsvapen används i hela världen och seden med ämbetsvapen är lång inom Svenska kyrkan. Biskop Eriks valspråk "Duc in altum" är hämtat från Lukasevangeliet 5:4.

Valspråk och biskopsvapen

Duc in altum – lägg ut på djupet – är hämtat från Lukasevangeliets femte kapitel i vilket Jesus kallar sina lärjungar att följa honom.

I Luk 5:4 uppmanar Jesus Petrus att ”ro ut på djupt vatten och lägg ut näten där” (Bibel 2000). Eller närmre den grekiska och latinska versionen, ”lägg ut på djupet och lägg ut era nät”. Trots att lärjungarna var trötta då de varit ute hela natten och fiskat utan att få något, lyssnar de till Jesus och ror ut en gång till och fångsten blir rik. De återvänder med båten så full av fisk att den nästan sjunker. I bävan över hur mycket fisk de drog upp när de följde Jesu ord, till skillnad från fisket hela natten, knäböjer Petrus inför Jesus och säger ”lämna mig Herre, ty jag är en syndare”. Istället uppmanar Jesus Petrus och de andra lärjungarna att följa honom och bli människofiskare.

I vapnet syns ett nät som söker i djupet efter fisken. Nätet läggs ut från båten som är en symbol för kyrkan, med kopplingar både till Gotland som en ö i Östersjön och till SKUT och dess historiska koppling till sjöfart. Jesu ord om att lägga ut på djupet är samtidigt en uppmaning till varje människa att söka på djupet. Att inte leva på ytan utan att följa efter Jesus och söka andligt, relationellt och intellektuellt på djupet efter det vackra, det goda och det sanna i livet vilket sker när vi följer Jesus och hans undervisning. Också, när vi likt lärjungarna, inte riktigt förstår vad syftet är.

Biskop Erik Eckerdal

 

Vapnet är komponerat av prof. Eric Bylander och målat av den danske kunglige vapenmålaren Ronny Skov Andersen. Fisken förekommer även i tidigare Eckerdalska biskopsvapen.