Fötter
Foto: Ikon

Jourhavande präst

Jourhavande präst är öppen för alla och den som ringer behöver inte tillhöra Svenska kyrkan.

 Tron på Gud är en självklar förutsättning för de som arbetar i jouren, men man talar inte om Gud, läser Bibeln eller ber under samtalet om den som ringer inte själv önskar det.
Jouren är öppen 21.00 - 06.00 varje natt. Den som ringer får tala med en präst i Svenska kyrkan som har ett särskilt uppdrag och utbildning att tjänstgöra i jouren. Prästerna har tystnadsplikt. Både prästen och den som ringer är anonyma för varandra. Telefonnummer är 112.
Om man vill tala med en präst under dagtid kan man alltid vända sig till sin hemförsamling.