Foto: Linda May D.

Det här händer i kyrkorna

Gudstjänster firas varje söndag i Svenska kyrkans församlingar, och ofta andra dagar också. En gudstjänst är alltid öppen för alla.

Veckans gudstjänster på hela Gotland. (Pdf ca 2000 kB)

Vanligtvis är de flesta av öns kyrkor är öppna dagtid mellan den 15 maj och 15 september. 

Men på grund av skadegörelse i flera av våra kyrkor har vissa pastorat valt att tills vidare hålla kyrkorna stängda medan det i vissa kyrkor är fortsatt möjligt att gå in för att njuta av kyrkorummet dagtid, kanske be en bön och tända ett ljus.
Vänligen kontakta aktuellt pastorat för information vad som gäller för just den kyrka som du vill besöka.

Under året har ett trettiotal incidenter hänt i kyrkorna bara på norra Gotland, trots patrullerande bevakningsfirma. Flera av kyrkorna haft av upprepade påhälsningar. Händelserna är polisanmälda.

Bro kyrka kommer att vara stängd en längre tid för sanering, där har det tömts två pulversläckare i kyrkorummet. Alla plana ytor täcks av ett vitt pulver. Tills vidare kan kyrkorummet beses från den så kallade botgörarcellens fönster in mot kyrkorummet.

Varje söndag firas det gudstjänst i våra församlingar, se predikoturen. Dessutom erbjuds det otaliga konserter, vandringar, samtalsgrupper och annat. 

Du kan  ringa, e-posta eller se hemsidorna för varje församling om du vill ha information om en specifik kyrka eller evenemang.

Välkommen!

Foto: Linda May D.

Gudstjänst

Från första stund samlades de kristna till gudstjänst. Från början var de ju inte så många. På en del platser var de förföljda för sin tros skull. Det fanns ett behov att träffas och lyssna till berättelserna om Jesus, höra tolkningar av vad Jesu liv och död och uppståndelse. Formen för gudstjänsten ärvde man i viss mån från sin gamla judiska tro. Inslaget av textläsning kände man igen från synagogan.

Måltiden viktig
Redan tidigt i den kristna historien blev måltiden ett viktigt inslag i gemenskapen. Det var en kärleksmåltid då man delade med sig av maten. Måltiden utvecklades snart till en handling då man mindes lärjungarnas sista måltid tillsammans med Jesus. Man försökte tolka betydelsen av att Jesus hade dött och uppstått. Den måltiden, nattvarden, firas fortfarande i alla kristna kyrkor mer eller mindre ofta.
 
Kristen gudstjänst
En kristen gudstjänst kan gå till på många olika sätt men nästan alltid förekommer lovsång till Gud, textläsning ur bibeln och bön.
 
Gudstjänst i alla församlingar
I Svenska kyrkans församlingar firas gudstjänst åtminstone varje söndag. Men ofta förekommer gudstjänster också andra dagar i veckan. Du kan hitta vilka gudstjänster som firas i någon kyrka nära där du bor i veckans predikoturer. De publiceras ofta i någon lokaltidning men många församlingar hittar du också på webben.
 
Öppen för alla
Alla är välkomna att vara med: unga och gamla, troende och icke troende. I gudstjänsten får vi hjälp att tolka våra liv och möta Gud. Men gudstjänsten är också ett tecken och vittnesbörd om kyrkan tro och närvaro i samhället. 
För den som är ovan kan det kännas lite främmande. Språket kan vara högtidligt och det sägs och görs kanske saker som är svåra att förstå betydelsen av.
Ordningen för söndagens huvudgudstjänst finns i slutet av Psalmboken. Du kan också alltid fråga.
Välkommen!

Att be eller fira en enkel gudstjänst hemma

Om du inte kan eller vill fira gudstjänst i kyrkan, kan du fira en gudstjänst hemma. Det blir inte samma sak, men det blir bra. Du kan se en tv- eller webbsänd gudstjänst, eller följa denna ordning.