Foto: Linda May Dahlström

Gudstjänst & kollekt

Gudstjänster firas varje söndag i Svenska kyrkans församlingar, och ofta andra dagar också. En gudstjänst är alltid öppen för alla.

Gudstjänst

Veckans gudstjänster på hela Gotland. (Pdf ca 2000 kB)

Från första stund samlades de kristna till gudstjänst. Från början var de ju inte så många. På en del platser var de förföljda för sin tros skull. Det fanns ett behov att träffas och lyssna till berättelserna om Jesus, höra tolkningar av vad Jesu liv och död och uppståndelse. Formen för gudstjänsten ärvde man i viss mån från sin gamla judiska tro. Inslaget av textläsning kände man igen från synagogan.

Måltiden viktig
Redan tidigt i den kristna historien blev måltiden ett viktigt inslag i gemenskapen. Det var en kärleksmåltid då man delade med sig av maten. Måltiden utvecklades snart till en handling då man mindes lärjungarnas sista måltid tillsammans med Jesus. Man försökte tolka betydelsen av att Jesus hade dött och uppstått. Den måltiden, nattvarden, firas fortfarande i alla kristna kyrkor mer eller mindre ofta.
 
Kristen gudstjänst
En kristen gudstjänst kan gå till på många olika sätt men nästan alltid förekommer lovsång till Gud, textläsning ur bibeln och bön.
 
Gudstjänst i alla församlingar
I Svenska kyrkans församlingar firas gudstjänst åtminstone varje söndag. Men ofta förekommer gudstjänster också andra dagar i veckan. Du kan hitta vilka gudstjänster som firas i någon kyrka nära där du bor i veckans predikoturer. De publiceras ofta i någon lokaltidning men många församlingar hittar du också på webben.
 
Öppen för alla
Alla är välkomna att vara med: unga och gamla, troende och icke troende. I gudstjänsten får vi hjälp att tolka våra liv och möta Gud. Men gudstjänsten är också ett tecken och vittnesbörd om kyrkan tro och närvaro i samhället. 
För den som är ovan kan det kännas lite främmande. Språket kan vara högtidligt och det sägs och görs kanske saker som är svåra att förstå betydelsen av.
Ordningen för söndagens huvudgudstjänst finns i slutet av Psalmboken. Du kan också alltid fråga. Välkommen!

Kollekt

Här hittar du Kollektlista för Visby stift 2020

Här hittar du Kollektlista för Visby stift 2021 


Särskilda kollekter 2020

Rikskollekt till ACT Svenska kyrkan sommaren 2020

 

Kyrkoåret - Kalender med högtider och helger Läs det här