Foto: Magnus Aronson/Ikon

Visby stifts arbete för bättre psykisk hälsa.

Visby stift arbetar aktivt för att förbättra den psykiska hälsan för människor på Gotland. Vi tror att kunskap och öppenhet minskar stigma kring psykisk sjukdom och suicid och bidrar till ett samhälle som är bättre att leva i för alla.

Visby stift arbetar aktivt för att förbättra den psykiska hälsan för människor på Gotland. Detta gör vi bland annat genom utbildning i MHFA, första hjälpen till psykisk hälsa. Kursen ger kunskap om olika psykiatriska sjukdomar, allt från lättare depression till allvarliga psykiatriska diagnoser. I kursen ingår också ett praktiskt handlingsprogram för hur man bemöter och hur man kan hjälpa människor med psykisk ohälsa till professionell hjälp. 

Vi tror att kunskap och öppenhet minskar stigma kring psykisk sjukdom och suicid och bidrar till ett samhälle som är bättre att leva i för alla.

I detta arbete har Visby stift krokat arm med Region Gotland, Länsförsäkringar Gotland, Sensus, ICA Maxi Visby med flera och bildat föreningen MindShift Gotland. Tillsammans driver vi projektet ”Guldhjärnan”, där målet är att utbilda 6000 gotlänningar i MHFA.

Om du har lust att engagera dig ideellt eller funderar på att utbilda dig i MHFA är du välkommen att kontakta Anne Dungner Hjellström, Visby stift på telefon 072-535 49 07 eller mejla på anne.dungner@svenskakyrkan.se

Någon att prata med

I Svenska kyrkan finns människor som står beredda att hjälpa dig. Både när du behöver någon att prata med eller om du vill ha hjälp i en relation.

Hör Monika May, präst i Visby stift, prata om samtalet som en nyckel till psykisk hälsa i filmen nedan.

MindShift Gotland fick ett pris i december 2021. Kolla in filmen för att få reda på varför!