Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Klimatstrategi

En klimatstrategi ska tas fram för att staka ut Visby stifts väg framåt i klimat- och miljöarbetet.

I Visby stifts verksamhetsplanen för 2021 står uttryckt att vi ska främja ett konkret hållbarhetsarbete ur ett klimatperspektiv. Det ska utarbetas en klimatstrategi genom bland annat långsiktigt syftade analyser, utbildning av personal mm. Klimatstrategin tar avstamp i Färdplanen för klimatet med sikte på att såväl stiftskansli som pastorat ska ha fasat ut användningen av fossila bränslen till 2022 och blivit helt klimatneutrala till 2030. Där ska också formuleras vilka av de etappmålen i färdplanen som Visby stift ska fokusera på i sitt klimat- och miljöarbete.

Arbete pågår för att ta fram denna klimatstrategi som kommer att vara klar i mitten på 2022.