Församlingar på Gotland

39 församlingar och 10 pastorat. Det är Gotland.

På Gotland finns 39 församlingar indelade i 10 pastorat och tre kontrakt. Kontrakten på Gotland benämns treding; Nordertredingen,Medeltredingen och Sudertredingen. Indelningsenheten treding lever kvar sen förkristen tid och hade då betydelse i rätts- och förvaltningssammanhang.

Församlingen har lokal självstyrelse men är samtidigt en del av ett stift och av Svenska kyrkan som trossamfund. Alla medlemmar har tillsammans ansvaret för att församlingens grundläggande uppgift - gudstjänst, undervisning, diakoni och mission - blir utförd. För varje församling finns ett kyrkoråd som är församlingens styrelse och en kyrkoherde med ansvar för ledning, samordning och tillsyn.
 
 
 
 
 
 
 

Våra kyrkor

Kyrkan är en självklar del av det gotländska samhället. Våra 92 medeltidskyrkor som en gång byggdes av sockenborna är fortfarande alla i bruk. De erbjuder både stilla stunder och starka höjdarupplevelser året runt. Men kyrkans plats är framför allt som en del av samhället, som ett komplement och en fördjupning.