Församlingar på Gotland

39 församlingar och 10 pastorat. Det är Gotland.

På Gotland finns 39 församlingar indelade i 10 pastorat och tre kontrakt. Kontrakten på Gotland benämns treding; Nordertredingen,Medeltredingen och Sudertredingen. Indelningsenheten treding lever kvar sen förkristen tid och hade då betydelse i rätts- och förvaltningssammanhang.

Församlingen har lokal självstyrelse men är samtidigt en del av ett stift och av Svenska kyrkan som trossamfund. Alla medlemmar har tillsammans ansvaret för att församlingens grundläggande uppgift - gudstjänst, undervisning, diakoni och mission - blir utförd. För varje församling finns ett kyrkoråd som är församlingens styrelse och en kyrkoherde med ansvar för ledning, samordning och tillsyn.
 
 
 
 
 

Fastigheter och kulturarv

Svenska kyrkan är ansvarig för den största sammanhållna delen av det svenska kulturarvet. I ett internationellt perspektiv har Sverige som få andra länder ett stort antal välbevarade byggnader med tillhörande inventarier från en period om mer än 1000 år.