Foto: Hungarian Interchurch Aid /Ikon

Stödmaterial för migrationsfrågor

Här hittar du stödmaterial gällande människohandel samt material till förälder eller vuxna som tar hand om barn under och efter flykt. Information på svenska, ukrainska och ryska.

Här finns dokument med sammanställd information till flyktingar och till stöd för aktörer, liksom till allmänhet gällande männiksohandel och material till föräldarar/vuxna under och efter flykt. 

Materialet berör: 

Flyer i A5-format om prostitution och människohandel som sammanställts av Jämställdhetsmyndigheten (ukrainska).

Svensk översättning av flyer om prostitution och människohandel som sammanställts av Jämställdhetsmyndigheten.

Information till vuxna som ser efter barn under och efter flykt (ukrainska).

Information till vuxna som ser efter barn under och efter flykt (ryska).

Information till vuxna som ser efter barn under och efter flykt (svenska).
 

Det kommer snart finnas affischer som Jämställdhetsmyndigheten trycker upp och distribuerar. För mer information, besök: Jämställdhetsmyndighetens hemsida.