Foto: Pär Malmros

Samfälligheten Gotlands kyrkor

Gotlands 92 bevarade medeltidskyrkor är ett oskattbart kulturarv som måste bevaras och ständigt vårdas. 1984 bildades Samfälligheten Gotlands kyrkor för detta ändamål.

Varje sockenkyrka är representerad och som verkställande organ fungerar en kyrkonämnd med 11 ledamöter. Finansieringen sker dels genom en kyrkoavgift om 15 öre per skattekrona från Svenska kyrkans medlemmar i stiftet, dels erhåller man stiftsbidrag och kyrkoantikvariska ersättning.

Det finns en klar ansvarsfördelning mellan vad som är samfällighetens ansvar och vad som ankommer på församlingarna vad gäller kyrkornas vård och underhåll. Samfälligheten har ansvar för själva byggnaden och vissa delar av den fasta inredningen, medan inventarierna i kyrkorummet är församlingens ansvar.
 
För att hålla samman verksamheten har samfälligheten en egen handläggare och kansliansvarig, Nina Vijnja, en ekonomiassistent, Marlene Daun Borg, och en byggnadsingenjör, Per Hansén, som alla tre har sin arbetsplats på stiftskansliet. Det är till Nina, Marlene eller Per man kan vända sig i olika ärenden, men även till kyrkonämndens ordförande Carin Jakobsson.

Kyrkoantikvarisk ersättning

Det är hos Visby stift som man söker om kyrkoantikvarisk ersättning. Information hittar du här.

 Underhållsrapport

KONTAKT Samfälligheten Gotlands kyrkor:

Nina Vijnja
Kansliansvarig Samfälligheten Gotlands kyrkor
tel:  0498 - 40 49 32
Fax: 0498-21 01 03
E-post: nina.vijnja@svenskakyrkan.se

Per Hansén
Byggnadsingenjör Samfälligheten Gotlands kyrkor
tel: 0498 - 40 49 11
Fax: 0498-21 01 03
E-post: per.hansen@svenskakyrkan.se

Marlene Daun Borg
Ekonomi- och förvaltningsassistent Samfälligheten Gotlands kyrkor
Tel: 0498-40 49 37
Fax: 0498-21 01 03
E-post: marlene.daun@svenskakyrkan.se

Carin Jakobsson
Kyrkonämndens ordförande
Tel: 0498-27 27 87
Mob: 072-018 88 97
E-post: carin.jakobsson@svenskakyrkan.se

Ansvarsfördelning - samfälligheten och församlingen

Vem ansvarar för vad när det gäller vård och underhåll av våra kyrkor? Nu har en lista tagits fram. Läs den här.

Om kyrkorna på Gotland

Kort om kyrkorna på Gotland , Guteinfo har karta och kort info.

Länsstyrelsen har tillsynsansvar för våra kyrkor

Läs om Länsstyrelsen roll när det gäller våra kyrkor.

Personuppgiftshantering

Din integritet är viktig för oss. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter, GDPR

Personuppgiftspolicy

Dataskyddsombud: Josefin Adlertz, dso@xeeda.se