Foto: Grym Sara Westberger

Klimat och miljö

I kyrkan finns ett starkt engagemang för skapelsen och människans uppgift är att vårda det skapade. Vi ska främja livet och ta del av allt det goda på ett sådant sätt att det inte förbrukas.

Visby stift är en av Svenska kyrkans minsta stift med ett särskilt geografiskt ö-läge. Vårt miljöarbete har tagit fart och vi jobbar med olika aspekter och på flera fronter med att uppnå de mål som vi tillsammans ska nå i Färdplanen för klimatet. Svenska kyrkans färdplan för klimatet är vårt måldokument som innebär att vi ska minska vår egen klimatpåverkan och bidra till mänsklighetens gemensamma arbete för att bromsa effekterna av klimatförändringarna. Vi ska lyfta andliga och existentiella aspekter samt uppnå klimatneutralitet för den egna verksamheten till år 2030.

Färdplan för klimatet

Kontakta Natalia Svensson för mer information om Visby stifts klimat- och miljöarbete.