Konferens/vaktmästeri

Peter bokar och administrerar möten och konferenser på stiftskansliet.

Peter Müller

Peter Müller

Visby stift

Ekonomi- och lönehandläggare

Mer om Peter Müller

Ekonomi- och löneassistent, konferensansvarig