Konferens/vaktmästeri

Thomas bokar och administrerar möten och konferenser på stiftskansliet.