Konferens/vaktmästeri

Peter bokar och administrerar möten och konferenser på stiftskansliet.