Klinte - Fröjel

Pilgrimsleden mellan Fröjel och Klinte är ca 8 km lång och går på mjuka stigar genom lummig tall- och blandskog, längs höga klintar med utsikt över kusten, genom fuktig myrmark och utmed öppna fält och åkrar.

Om du vill kan du kombinera pilgrimsleden med att vandra hembygdsleden Fröjel-Klinte, havsnära och med flera sevärdheter. Turen börjar och slutar då vid Klinte kyrka och är totalt 18 km lång.

Här hittar du en karta och information om pilgrimsleden Klinte-Fröjel. (pdf)

Du kan även få en digital karta, redo att ladda in i telefonen, samt extra info om pilgrimsleden och hembygdsleden här.

Längsmed leden finner du reflektions-stationer utgående från frälsarkransen.