Klinte - Fröjel

Pilgrimsleden mellan Fröjel och Klinte är ca 8 km lång och går på mjuka stigar genom lummig tall- och blandskog, längs höga klintar med utsikt över kusten, genom fuktig myrmark och utmed öppna fält och åkrar.

Här hittar du karta och information om vandringsleden. (pdf)

Längsmed leden finner du reflektions-stationer utgående från frälsarkransen.