Stiftstidningen Gårdskorset

Gårdskorset är en tidning om stiftets övergripande verksamhet. Den skickas till förtroendevalda, anställda och övriga intresserade två gånger per år.

Prenumerera gärna på Gårdskorset. Prenumerationen är gratis. Kontakta stiftskansliets reception tel 0498-40 49 00 eller e-post: visby.stift@svenskakyrkan.se
På den här sidan kan man hämta Gårdskorset som en PDF-fil. Klicka på önskad länk här till höger.

Har du frågor eller synpunkter på innehåll, kanske förslag på artiklar? Hör av dig till Lars Bäckman som är redaktör för tidningen.

2023

Gårdskorset, juni 2023

2022

Gårdskorset, juni 2022

2021

Gårdskorset valspecial, augusti 2021

2020

Gårdskorset december 2020

Gårdskorset juni 2020

2019

Gårdskorset december 2019

Gårdskorset juni 2019

2018

Gårdskorset december 2018 Läs det här

Gårdskorset augusti 2018 Läs det här

2017

Gårdskorset december 2017 Läs det här

Gårdskorset juni 2017 Läs det här

2016

2015

2014

För äldre tidningar kontakta mig.

 

Linda May Dahlström
Stiftskommunikatör
Tfn 0498-40 49 13