Pilgrim på Gotland

Att vara pilgrim är att vara på väg - att ha ett inre och yttre mål med sin vandring.

De inre målen kan vara ökad självkännedom, att känna frid och gudsnärvaro. Det yttre målet är helt enkelt den plats där du anser dig ha kommit fram, där din vandring slutar.

Just nu förnyar vi avtalen med markägare utmed Sankt Olofsleden. Mer information om detta finns här.

 

S:t Olofsleden Gotland

S:t Olofsleden, från Sankt Olofsholm i öster till Visby i väst, sträcker sig över 58 km. Längs leden vandrar du i vacker natur och passerar flera medeltida kyrkor. Alternativ finns för såväl dagsturer, två- som tredagars vandringar.

S.t Olofsleden Gotland

Roma - Dalhem

Roma–Dalhem är en pilgrimsled med reflektionsstationer längs vägen. Vandringen, som utgår från frälsarkransen, är 6 km lång, och kan med fördel kombineras med en tur med gotlandståget och en utflykt till Roma Kungsgård.

Roma - Dalhem

Klinte - Fröjel

Klinte-Fröjel med sina 8 km, tar dig upp på höjderna och ger, förutom en härlig skogspilgrimsvandring, underbara vyer på havet i väst.

Klinte - Fröjel

Hemse - Rone

Hemse–Rone är en tillgänglig pilgrimsled längs plana grus- och asfaltsvägar. Den är 12 km lång.

Hemse - Rone

Pilgrimsvandra på 10 minuter!

Runtom på ön finns gömda juveler i form av labyrinter, så också framför domkyrkan...

Pilgrimsvandra på 10 minuter!

Digital pilgrimsvandring

Telefonen bär vi alltid med oss. Har du tänkt på att den kan vara din bönbok?

Digital pilgrimsvandring

Pilgrim i Sverige

Pilgrim i Sverige är ett nationellt samordningsorgan för främjande av pilgrimsleder och vandring i Sverige.

Pilgrim i Sverige
Pilgrimens bön Foto: Linda May Dahlström

Om du har frågor och funderingar kring stiftets pilgrimsleder är du välkommen att kontakta Carin Frennevi.