Pilgrim på Gotland

Att vara pilgrim är att vara på väg - att ha ett inre och yttre mål med sin vandring. De inre målen kan vara ökad självkännedom, att känna frid och gudsnärvaro. Det yttre målet är helt enkelt den plats där du anser dig ha kommit fram, där din vandring slutar.

På Gotland kan du pilgrimsvandra på olika sätt. Antingen följer du den långa St Olavsleden som går mellan Visby och St Olofsholm. Den tar normalt två dagar. Det finns också några kortare vandringar; Från kyrka till kyrka. Men Gotlands 80 mil långa kust erbjuder också fina vandringar på egen hand. Det är också ett sätt att vara på väg.

 

Aktuellt från Visby stift

Foto: Linda May Dahlström

Pilgrimens bön

"Herre, visa mig Din väg,
och gör mig villig
att vandra den."

Den heliga Birgitta

Om du har frågor och funderingar kring stiftets pilgrimsleder är du välkommen att kontakta Benjamin Ulbricht.

Benjamin Ulbricht

Benjamin Ulbricht

Visby stift

stiftsadjunkt för pilgrimsfrågor

Mer om Benjamin Ulbricht

Deltid (säkrast tisdag & onsdag)