Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Välkommen till Visby stift Besöksadress: N:a Kyrkogatan 3A, 62155 Visby Postadress: Box 1334, 62124 Visby Telefon:+46(498)404900 E-post till Välkommen till Visby stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Juridik

Stiftets juridiska resurs består av en stiftsjurist som har till huvuduppgift att vara sekreterare i Domkapitlet, biträda vid övriga sammanträden i stiftet, exempelvis med stiftsstyrelsen. Till uppgiften hör också att förmedla råd stöd och anvisningar till stiftets pastorat, något som ingår i stiftets tillsynsuppdrag. I stiftets andra övergripande uppgift – att främja församlingslivet - har stiftsjuristen också en naturlig uppgift att i samråd med församlingsutvecklingsenheten biträda i dess kontakter med stiftets församlingar bl.a. i undervisningstillfällen.

 

Karin  Mulde

Karin Mulde

Välkommen till Visby stift

Stiftsjurist