Juridik

Stiftets juridiska resurs består av en stiftsjurist som har till huvuduppgift att vara sekreterare i Domkapitlet, biträda vid övriga sammanträden i stiftet, exempelvis med stiftsstyrelsen. Till uppgiften hör också att förmedla råd stöd och anvisningar till stiftets pastorat, något som ingår i stiftets tillsynsuppdrag. I stiftets andra övergripande uppgift – att främja församlingslivet - har stiftsjuristen också en naturlig uppgift att i samråd med församlingsutvecklingsenheten biträda i dess kontakter med stiftets församlingar bl.a. i undervisningstillfällen.