Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Visby stift Besöksadress: N:a Kyrkogatan 3A, 62155 Visby Postadress: Box 1334, 62124 Visby Telefon: +46(498)404900 E-post till Visby stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Personaladministration/juridik

Stiftets personal har liksom hela stiftsorganisationen till uppgift att främja och understödja församlingarnas arbete.

Personalen som består av 26 personer är indelad i tre ungefär lika stora enheter utifrån arbetsuppgifter. En enhet arbetar med församlingsutveckling i nära samarbete med biskopen, en enhet har ansvar för juridik, egendom och allmän service och slutligen finns det en ekonomiavdelning som handhar ekonomi inte bara för stiftskansliets verksamhet utan även för de pastorat som anslutit sig till "ekonomisk samverkan".

Stiftets juridiska resurs består av en stiftsjurist som har till huvuduppgift att vara sekreterare i Domkapitlet, biträda vid övriga sammanträden i stiftet, exempelvis med stiftsstyrelsen. Till uppgiften hör också att förmedla råd stöd och anvisningar till stiftets pastorat, något som ingår i stiftets tillsynsuppdrag. I stiftets andra övergripande uppgift – att främja församlingslivet - har stiftsjuristen också en naturlig uppgift att i samråd med församlingsutvecklingsenheten biträda i dess kontakter med stiftets församlingar bl.a. i undervisningstillfällen.

Anna Tronêt, stiftsjurist
0498-40 49 16

Anna Tronêt