100 kyrkornas ö

En app av Svenska kyrkan i Visby stift

Hej,

Vad härligt att du är intresserad av vår app! Vi hoppas att den blir en värdefull följeslagare när du upptäcker Gotlands medeltida kyrkor. Om du inte har laddat ner appen ännu kan du göra det här för Android och för iOS/iPhone

”100 kyrkornas ö” låter dig upptäcka Gotlands medeltida kyrkor, föremålen, människorna och budskapen bakom. Här hittar du beskrivningar, berättelser, utflyktstips, poddar och filmer.

Just nu innehåller appen drygt 25 kyrkor och vi fyller på med kyrkor och material allteftersom. Under 2022-23 har vi en deltidsanställd för att föra in de resterande kyrkobeskrivningarna. Det gotländska kulturarvet är rikt, så arbetet tar tid...

Appen är Visby stifts satsning inom Svenska kyrkans program “Lärande och undervisning.” Våra medeltida kyrkor är ju inte bara imponerande byggnader, de är också bärare av en tro och en tradition. Vår förhoppning är att du som använder appen kan lära dig lika mycket om dopet som om dopfunten.

Projektets kärngrupp bestod av fyra medarbetare på Visby stift: kommunikatören Linda May Dahlström, Åsa-Lo Ekstrand som har varit projektredaktör för beskrivningarna, stiftsantikvarien Rebecka Svensson och Benjamin Ulbricht som har varit projektledare och teologisk redaktör.

Appen är ett resultat av många människors engagemang och kompetens. Vi är djupt tacksamma för allt stöd vi har fått från enskilda och organisationer.