100 kyrkornas ö

Upptäck Gotlands kyrkor med Visby stifts app. Finns där appar finns. Laddas ner gratis.

Har du besökt öns alla kyrkor? Nu kan du ladda ner en app som tar dig med på en rundtur i många av öns kyrkor – antalet fylls ständigt på. I 100 kyrkornas ö får du lära dig om kyrkans historia men också hur kyrkorummet används i dag. Du kan också avsluta ditt besök med en andakt, inspelad för just den kyrkan. 

 

Om du inte har laddat ner appen ännu kan du göra det här för Android och för iOS/iPhone. Vi hoppas att den blir en värdefull följeslagare när du upptäcker Gotlands medeltida kyrkor.

 

Just nu innehåller appen drygt 30 kyrkor och vi fyller på med kyrkor och material allteftersom. Under 2023-24 har vi en deltidsanställd för att föra in de resterande kyrkobeskrivningarna. Det gotländska kulturarvet är rikt, så arbetet tar tid...

Appen är Visby stifts satsning inom Svenska kyrkans program “Lärande och undervisning.” Våra medeltida kyrkor är ju inte bara imponerande byggnader, de är också bärare av en tro och en tradition. Vår förhoppning är att du som använder appen kan lära dig lika mycket om dopet som om dopfunten.

Projektets kärngrupp bestod av fyra medarbetare på Visby stift: kommunikatören Linda May Dahlström, Åsa-Lo Ekstrand som har varit projektredaktör för beskrivningarna, stiftsantikvarien Rebecka Svensson och Benjamin Ulbricht som har varit projektledare och teologisk redaktör. Sedan sommaren 2023 leder Lars Bäckman arbetet.

Appen är ett resultat av många människors engagemang och kompetens. Vi är djupt tacksamma för allt stöd vi har fått från enskilda och organisationer.