Foto: Linda May Dahlström

Miljödiplomering för hållbar utveckling

Svenska kyrkans miljödiplomering för hållbar utveckling är ett ledningssystem för församlingens långsiktiga arbete med hållbarhetsfrågor.

För att komma igång med miljö- och hållbarhetsarbetet i sin församling kan Svenska kyrkans miljödiplomering för en hållbar utveckling vara en arbetsmetod att följa. Miljödiplomeringen består av en arbetsmetod i sex steg. Arbetsstrukturen skapar förutsättningar för ett långsiktigt arbete med miljö- och andra hållbarhetsfrågor med utgångspunkt i en teologisk grund. Inom miljödiplomering sätter man mål för både det pastorala arbetet och för andra verksamhetsområden. Arbetet bygger på delaktighet och gemensamt lärande. 

Kontakta stiftets Klimat- och miljöhandläggare för mer infomation. 

Länk: Miljödiplomering för hållbar utveckling - Svenska kyrkan