Uppgifter som samlas in från någon annan än dig

Vi informerar dig om vi får uppgifter från någon annan.

Vid bokning av utbildningar och konferenser, anmälan till nyhetsbrev och vid kontakt i olika ärenden förekommer det att en person lämnar personuppgifter om en eller flera andra personer. Vi ber dig att tänka på att i din kontakt med oss lämna så få uppgifter som möjligt om dig själv och andra och att du också informerar den person det gäller när du lämnar deras uppgifter. Vi kommer, som en del av det informationskrav som dataskyddsförordningen har på varje personuppgiftsansvarig, att informera personen ifråga om att vi har fått uppgifter från dig senast inom en månad efter att vi har fått uppgifterna.

För att kunna hålla dina personuppgifter uppdaterade och korrekta kompletterar och uppdaterar vi i vissa fall uppgifterna från Skatteverket och kyrkobokföringen.

.