Sibohällskogen

Området med sina 300-400-åriga tallar ger en känsla av naturskog.

Foto: Jim Elfström

Några av tallarna har en ålder som överstiger 500 år, vilket är ganska ovanligt. Det har mycket höga naturvärden på grund av den stabila tallskogen med sina inslag av död ved. Under våren kan du, om du har tur, höra göken.

Området är sparat på grund av att riktigt gamla tallar är en bristvara i det svenska skogslandskapet. Uppsala stift tycker att området ska få möjlighet att utvecklas utan påverkan av konventionellt skogsbruk. På detta sätt kan Uppsala stift värna om naturvärden och ge besökaren rika naturupplevelser.

Kyrkreservat Sibohällskogen

Till er som utnyttjar denna möjlighet för en stunds skön avkoppling önskar Uppsala stift att ni tar största möjliga hänsyn till den flora och fauna som finns i området.

Informationsblad Sibohällskogen kyrkreservat (pdf)

Hitta till Sibohällskogen kyrkreservat

Nordväst om Oslättfors i Ockelbo pastorat, Ockelbo kommun. Vägskyltar med färdanvisning finns på följande platser: 

Informationstavlor över reservatet finns på följande platser: