Vårt uppdrag

Vår funktion - stöd i arbetet med förvaltning.

Foto: Sarita Dale

Inom Svenska kyrkan har vi unika värden att förvalta. Vi är brukare och förvaltare av värdefulla kyrkor, konstskatter och inventarier. Tillsammans ansvarar vi för landets största sammanhållna kulturarv. Detta är en fantastisk tillgång, men det innebär också att ett stort ansvar vilar på kyrkans förtroendevalda och anställda.

Fastigheter och kulturarv arbetar på flera olika sätt stödjande mot församlingar och pastorat. Det är fritt fram att kontakta oss för att få hjälp och svar på frågor men vi försöker även arbeta proaktivt bla genom informations- och utbildningsdagar.

Några av de saker vi försöker hjälpa till med är att:

  • utgöra en länk mellan kulturmiljövården, stiftet och församlingar.
  • informera församlingarna om bidragsmöjligheter genom kyrkoantikvarisk ersättning och kyrkounderhållsbidrag.
  • ge råd och stöd inför restaureringar, omgestaltning, förändringar och vård av inventarier.
  • ge råd och stöd vid byggnadsförvaltning.
  • stödja församlingar och pastorat i arbetet med fastighetsregistret.
  • ge råd om vård- och underhållsplanering.
  • anordna kurser och seminarier

Vi arbetar dessutom för att skapa en gemensam plattform för arbetet med förvaltning av byggnader inom stiftet. Målet är ett väl fungerande samband mellan vård- respektive underhållsplan för att åstadkomma användbara förvaltningsverktyg.

Stiftet erbjuder bl a församlingar att använda ett gemensamt dataprogram, DeDu, i sitt förvaltningsarbete.

Vi arbetar löpande med att få fram riktade utbildningsprogram, informationsdagar och kompetensförstärkning inom vård och underhåll.

Kontakt
uppsalastift.fastigheter.kulturarv@svenskakyrkan.se