Ledamöter i kyrkomötet

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ och består av 251 ledamöter från hela Sverige.

Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Kyrkomötet beslutar i frågor som handlar om kyrkoordningen (Svenska kyrkans regelverk) och andra frågor som har betydelse för hela Svenska kyrkan, till exempel kyrkohandboken och psalmboken. Kyrkomötet sammanträder vid två tillfällen varje höst i Uppsala. 

Läs mer om kyrkomötet på svenskakyrkan.se

Uppsala stifts ledamöter i Kyrkomötet

Utsedda ledamöter och ersättare för mandatperioden 2018-01-01 - 2021-12-31

Arbetarepartiet - Socialdemokraterna

Ledamöter

 • Gun Eriksson
 • Roberth Krantz
 • Anna Karin Hammar
 • Christian Bonde
 • Agneta Brendt
 • Mattias Benke

Ersättare

 • Judith Hartwig
 • Hans Josefsson
 • Catharina Erdtman
 • Tord Astner Wallén
 • Kerstin Ramdén
 • Rolf Nersing


Borgerligt alternativ

Ledamöter

 • Anna-Karin Westerlund
 • Sven-Ingvar Holmgren

Ersättare

 • Johan Carlsson
 • Rut Bodén

Centerpartiet

Ledamöter

 • Lennart Persson
 • Inga Alm
 • Per Lodenius

Ersättare

 • Ann.Kristin Jonäng
 • Ulla Sjödin
 • Anna Wretblad

Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK

Ledamöter

 • Leif Nordenstorm

Ersättare

 • Fredrik Unger
 • Styrbjörn Granquist
 • Gunnel Borgegård

Frimodig kyrka

Ledamöter

 • Erik Johansson

Ersättare

 • Hans Lindholm
 • Marie Veenhuis Diamant
 • Ylva Gerdås

Kristdemokrater i Svenska kyrkan

Ledamöter

 • Torbjörn Aronson

Ersättare

 • Margit Borgström
 • Mikael Bedrup
 • Anders Bergsten

Miljöpartister i Svenska kyrkan

Ledamöter

 • Terence Hongslo

Ersättare

 • Kristina Srbu Kjellgren
 • Per-Olof Swing
 • Matts Dahlkwist
   

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan

Ledamöter

 • Emma Hedlundh
 • Erik Sjöstrand
 • Boel Johansson

Ersättare

 • Mattias Lundberg
 • Erik Eckerdal
 • Kicki Lidén

Sverigedemokraterna

Ledamöter

 • Linnea Bjuhr
 • Eva-Mai Mineur Tynong

Ersättare

 • Marcus Lagerroos
 • Janet French
 • Tommy Grönberg
   

Vänstern i Svenska Kyrkan

Ledamöter

 • Lars Bruno Andersson

Ersättare

 • Ingeborg Sevastik
 • Monika Åberg
 • Per-Markus Risman

ÖPPEN KYRKA - en kyrka för alla

Ledamöter

 • Ida Netzel

Ersättare

 • Nadja Elhousny Nygårdh
 • Magnus Andersson
 • Torsten Danfors

Förtroendevalda i Uppsala stift

Svenska kyrkans förtroendevalda väljs i kyrkovalet som hålls vart fjärde år. Val sker till församling, stift och kyrkomöte. Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och har fyllt sexton år har rösträtt. Innevarande mandatperiod är 2018-2021.

 

Beställning av protokoll
Här kan du beställa äldre protokoll från stiftets beslutande organ.