Ledamöter i kyrkomötet

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ och består av 251 ledamöter från hela Sverige. Innevarande mandatperiod omfattar 2022– 2025.

Kyrkomötet 2022-2025 Foto: Magnus Aronson/Ikon

Kyrkomötet beslutar i frågor som handlar om kyrkoordningen (Svenska kyrkans regelverk) och andra frågor som har betydelse för hela Svenska kyrkan, till exempel kyrkohandboken och psalmboken. Kyrkomötet sammanträder vid två tillfällen varje höst i Uppsala. 

Läs mer om kyrkomötet på svenskakyrkan.se

Uppsala stifts ledamöter i Kyrkomötet

Utsedda ledamöter och ersättare för mandatperioden 2022-01-01 - 2025-12-31

Arbetarepartiet - Socialdemokraterna

Ledamöter

 • Gun Eriksson
 • Roberth Krantz
 • Hilde Klasson
 • Christian Bonde
 • Agneta Brendt
 • Mattias Benke

Ersättare

 • Sofie Halvarsson
 • Peder Granath
 • Johanna Åkesdotter Sundqvist
 • Rolf Nersing
 • Marit Holmstrand
 • David Berggren


Borgerligt alternativ

Ledamöter

 • Anna-Karin Westerlund

Ersättare

 • Sven Ingvar Holmgren
 • Lena Hultin
 • Petter von Sydow

Centerpartiet

Ledamöter

 • Anna Lindgren
 • Gudrun Wängelin Lernskog
 • Kerstin Eskhult

Ersättare

 • Jan-Eric Berger
 • Hans Nordström
 • Anna Wretblad

Kristdemokrater i Svenska kyrkan

Ledamöter

 • Torbjörn Aronson

Ersättare

 • Iris Denstedt-Stigzelius
 • Anders Bergsten
 • Rosalie Carlén

Miljöpartister i Svenska kyrkan

Ledamöter

 • Maria Heldt

Ersättare

 • Terence Hongslo
 • Kristina Srbu Kjellgren
 • Per-Olof Swing 

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan

Ledamöter

 • Emma Hedlundh
 • Erik Sjöstrand
 • Boel Johansson
 • Mattias Lundberg

Ersättare

 • Kicki Lidén
 • Anders Brännström

Sverigedemokraterna

Ledamöter

 • Anna Sundberg
 • Anna-Karin Åström

Ersättare

 • Tommy Larsson
 • Marcus Lagerroos
 • Claus Engström 

Vänstern i Svenska Kyrkan

Ledamöter

 • Monika Åberg

Ersättare

 • Lars Bruno Andersson
 • Nils Fredrik Jeppsson
 • Kerstin Elisabeth M Kjellberg

ÖPPEN KYRKA - en kyrka för alla

Ledamöter

 • Carin Åblad Lundström

Ersättare

 • Kent Bergvall Haug
 • Annie Larsson
 • Birgitta Hellmark Lindgren

Ledamöter kyrkomötet från Uppsala stift 2022 - 2025 (pdf)

Förtroendevalda i Uppsala stift

Svenska kyrkans förtroendevalda väljs i kyrkovalet som hålls vart fjärde år. Val sker till församling, stift och kyrkomöte. Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och har fyllt sexton år har rösträtt. Innevarande mandatperiod är 2022-2025.

 

Beställning av protokoll
Här kan du beställa äldre protokoll från stiftets beslutande organ.