Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan finns som en samtalspart – öppen för alla – när de riktigt stora frågorna tar tag i oss.

Foto: Magnus Aronson /Ikon

Sjukhuskyrkan är verksam på många av landets sjukhus. Den finns också på nationell nivå med en samordnande och stödjande funktion. Sjukhuskyrkan arbetar med andlig vård inom hälso- och sjukvården, vilket exempelvis innebär enskilda samtal, krisstöd vid akuta situationer samt gudstjänstfirande. Sjukhuskyrkan vänder sig till patienter, anhöriga och personal.

Ansvaret för Sjukhuskyrkan bärs av de lokala församlingarna i sjukhusens närområde. Arbetet är ekumeniskt och innefattar olika kristna kyrkor och samfund. På många håll i landet är det framför allt Svenska kyrkan och de olika frikyrkliga trossamfunden som samarbetar inom Sjukhuskyrkan, men i storstadsregionerna finns också medarbetare från Katolska kyrkan och de ortodoxa kyrkorna knutna till arbetet. 

Det här är sjukhuskyrkan

Omsorg om de sjuka är ett grunduppdrag för de kristna församlingarna. Ett uttryck för denna omsorg är det arbete som Sjukhuskyrkan utför. Sjukhuskyrkan är ekumenisk och innefattar de olika kristna traditionerna i vårt land. Namnet betecknar inte en fysisk lokal, utan är ett samlingsnamn för kyrkornas verksamhet och de medarbetare som finns inom Sjukhuskyrkan. Ansvaret för Sjukhuskyrkan bärs av de lokala församlingarna i sjukhusets närområde.

Läs mer på Sjukhuskyrkans webbplats

Klicka på knappen om du behöver lämna sidan snabbt. Då hamnar du på Google istället.

Läs mer om lämna-knappen.