Mattias Thurfjell, präst, Eleonor S:t Cyr, assistent, Eva Ågren, diakon
Foto: Ida Bjurström

Sjukhuskyrkan i Enköping

Inga fasta öppettider!

Du kan även söka oss via Sjukhuskyrkans telefonsvarare, tel 0171-41 82 53 eller via Enköpings församlings expedition, tel 0171-257 00.
Vi förmedlar gärna kontakt till andra kyrkor och trossamfund.

Mattias Thurfjell, präst tel 0171-257 09

Eleonor St Cyr, assistent tel 0171-257 32

Eva Ågren, diakon, tel 0171-257 22

Kontakt: Ring oss eller kontakta oss via sjukhuspersonalen!

Vi har tystnadsplikt och för inga journaler!

när du annars behöver oss

när du önskar förbön, hjälp med bibelläsning eller fira nattvard

när du känner oro och vill dela den

när du behöver någon som lyssnar

när du vill tala med någon om svåra saker

Ta gärna kontakt med oss ...

Du som är patient, närstående, personal ...
Ibland behöver man prata med någon - om man själv är sjuk eller om man möter sjukdom, lidande och död.