Mattias Thurfjell, präst, Eleonor S:t Cyr, assistent, Eva Ågren, diakon
Foto: Ida Bjurström

Sjukhuskyrkan i Enköping

Ibland behöver man prata med någon - om man själv är sjuk eller om man möter sjukdom, lidande eller död. Sjukhuskyrkan finns för dig som är patient, närstående eller personal.

Så når du Sjukhuskyrkan

Vi har inga fasta öppettider. Ring oss eller kontakta oss via sjukhuspersonalen. Du kan också söka oss via Sjukhuskyrkans telefonsvarare, tel 0171-41 82 53 eller via Enköpings församlings expedition, tel 0171-257 00.

Vi förmedlar gärna kontakt till andra kyrkor och trossamfund.

Att kontakta Sjukhuskyrkan

Vi har tystnadsplikt och för inga journaler. Kontakta oss ...

 • när du önskar förbön, hjälp med bibelläsning eller fira nattvard.
 • när du känner oro och vill dela den.
 • när du behöver någon som lyssnar.
 • när du vill tala med någon om svåra saker.

Vi arbetar i Sjukhuskyrkan

  Sorgearbete

  Enköpings församling inbjuder till samtalsgrupp där du kan samtala med andra som förlorat sin livskamrat. Du själv avgör hur mycket du vill säga. En ny grupp startas tre gånger per år.

  Läs mer om Sjukhuskyrkan på Svenska kyrkans nationella webbplats

  En man med prästkrage sitter hos en man som ligger i en sjukhussäng.

  Sjukhuskyrkan

  Oavsett om du är patient, anhörig eller anställd finns Sjukhuskyrkan som stöd. Du behöver inte vara kristen för att besöka oss. Sjukhuskyrkan finns idag på 73 sjukhus i Sverige.