Foto: Ida Bjurström

Organisation

Organisationsskiss, ledamöter, protokoll.

Organisation  Enköpings pastorat från 2014
 
Enköpings pastorats högsta beslutande organ är kyrkofullmäktige, som utser verkställande organ, kyrkorådet. Kyrkorådet utser arbetsutskott för att förbereda ärenden. Nedan kan ni se en skiss över organisationen.
   

Organisationsskissen i PDF

Valda ledamöter: Kyrkofullmäktige, Valnämnd, Kyrkoråd, Arbetsutskott

Valda ledamöter: Kyrkogårdsutskott

Protokoll Enköpings pastorats kyrkoråd:

Enköpings pastorats kyrkoråd 20210607

Enköpings pastorats kyrkoråd 20210419

Enköpings pastorats kyrkoråd 20201207

Enköpings pastorats kyrkoråd 20201019

Enköpings pastorats kyrkoråd 20200921

Enköpings pastorats kyrkoråd 20200608

Enköpings pastorats kyrkoråd 20200420

Enköpings pastorats kyrkoråd 20200302

Enköpings pastorats kyroråd 20191209

Enköpings pastorats kyrkoråd 20191021

Enköpings pastorats kyrkoråd 20190923

Enköpings pastorats kyrkoråd 20190610

Enköpings pastorats kyrkoråd  20190429

Enköpings pastorats kyrkoråd 20190304

Enköpings pastorats kyrkoråd 20181210

Enköpings pastorats kyrkoråd 20181022

Enköpings pastorats kyrkoråd 20180618

Enköpings pastorats kyrkoråd 20180423

Enköpings pastorats kyrkoråd 20180326

Enköpings pastorats kyrkoråd 20180226

Enköpings pastorats kyrkoråd mandatperiod 2018-2021 20171218

Enköpings pastorats kyrkoråd 20171218

Enköpings pastorats kyrkoråd 20171023

Enköpings pastorats kyrkoråd 20170828

Enköpings pastorats kyrkoråd 20170612

Enköpings pastorats kyrkoråd 20170424

Enköpings pastorats kyrkoråd 20170403

Enköpings pastorats kyrkoråd 20170227

Enköpings pastorats kyrkoråd 20160425

Enköpings pastorats kyrkoråd 20160614

Enköpings pastorats kyrkoråd 20160829

Enköpings pastorats kyrkoråd 20161024

Enköpings pastorats kyrkoråd 20161212

Protokoll Enköpings pastorats kyrkofullmäktige:

Enköpings pastorats kyrkofullmäktige 20210524

Enköpings pastorats kyrkofullmäktige 20210112

Enköpings pastorats kyrkofullmäktige 20201102

Enköpings pastorats kyrkofullmäktige 20200518

Enköpings pastorats kyrkofullmäktige 20191104

Enköpings pastorats kyrkofullmäktige 20190520

Enköpings pastorats kyrkofullmäktige 20190318

Enköpings pastorats kyrkofullmäktige 20180319

Enköpings pastorats kyrkofullmäktige 20171106

Enköpings pastorats kyrkofullmäktige 20170512

Enköpings pastorats kyrkofullmäktige 20161107