Foto: Ida Bjurström

Organisation & förtroendevalda

Här hittar du information om Enköpings pastorats beslutande organ.

Alla medlemmar i Svenska kyrkan som har fyllt 16 år har möjlighet att påverka sin församling genom kyrkovalet. De grupper som ställer upp i valet kallas nomineringsgrupper och ur dessa grupper väljs de kandidater som ska bli förtroendevalda. 

De förtroendevalda har med andra ord fått ett uppdrag – ett förtroende – från församlingens medlemmar. I förtroendet ligger att ta ansvar för församlingarnas ekonomi och olika verksamheter.

Enköpings pastorats högsta beslutande organ är kyrkofullmäktige, som utser kyrkorådet samt församlingsråden. Kyrkorådet utser även arbetsutskott, som ska förbereda ärenden.

Läs om pastoratets olika beslutande organ.

En person slår en ordförandeklubba i bordet.

Kyrkofullmäktige

Läs om vilka nomineringsgrupper som är representerade i kyrkofullmäktige och vilka ledamöter som är valda.

En träklubba ligger på ett bord.

Kyrkorådet

Här hittar du namnen på de personer som sitter i kyrkorådet i Enköpings pastorat.

Psalmböcker i kyrkbänken.

Församlingsråden

Församlingsråden har det lokala ansvaret för gudstjänstliv och verksamhet.

Läs mer om hur Svenska kyrkan styrs

Bild från kyrkomötet. På duken längst fram visas texten Votering.

Så styrs Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som styrs av folkvalda kyrkopolitiker tillsammans med biskopar, präster och diakoner. Här kan du lära dig mer om hur Svenska kyrkan organiseras och hur beslut fattas.