Foto: Hudiksvallsbygdens församling

Sjukhuskyrkan i Hudiksvall

Sjukhuskyrkan är en viktig del av sjukhusets verksamhet och den är till för patienter, anhöriga och personal.

Samtal och möten

Sjukhuskyrkans arbete handlar framförallt om samtal och möten med människor. Ibland får vi gå med ett stycke på livsvägen, ibland vara vid någons sida i livets avgörande ögonblick. Vi besöker gärna den som vill dela sina frågor, sin oro eller den som behöver någon som lyssnar. Inga frågor eller tankar är för små eller obetydliga. Vi har tystnadsplikt och för inga journaler. Om du önskar förmedlar vi kontakt med din egen församling eller med företrädare för den religion du tillhör.

Foto: Magnus Aronsson/Ikon

Andaktsrum

Öppet Andaktsrum är öppet dygnet runt för egna tankar, bön, stillhet, tystnad och vila. Här kan du lyssna till musik eller skriva i vår Gästbok.

En andakt hålls varje onsdag 14.00. På kanal 6 sänder vi stillsam musik under hela dygnet.


Enskild andakt, förbön eller nattvard efter önskemål, i ditt rum på avdelningen eller i sjukhuskyrkans andaktsrum. Avsked i samband med dödsfall på avdelningen eller i bisättningsrummet.

Vi som arbetar i Sjukhuskyrkan

Eva Edström, sjukhuspastor, 0650-922 41
eva.edstrom@regiongavleborg.se

Peter Thurfjell, diakoniassistent 072-588 95 10
peter.thurfjell@svenskakyrkan.se

Följ länken om du vill veta mer om Sjukhuskyrkan i Sverige