Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Uppsala stift Besöksadress: Dragarbrunnsgatan 71, 75320 Uppsala Postadress: Box 1314, 75143 Uppsala Telefon:+46(18)680700 E-post till Uppsala stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Stiftsstyrelsens egendoms- och fastighetsutskott

Utskottet förvaltar, på delegation från stiftsstyrelsen, Uppsala stifts prästlönetillgångar. Dessutom bereder de och fattar beslut i vissa frågor som rör fastigheter.

Stiftsstyrelsens egendoms- och fastighetsutskott består av sex ledamöter som utses av stiftsstyrelsen. Mandatperioden är fyra år. 

Ordförande Stiftsstyrelsens egendoms- och fastighetsutskott

Bengt Wahlberg (c)

Uppsala stift

Kommittén för hållbar utveckling, Ordförande Stiftsstyrelsens egendoms- och fastighetsutskott, Stiftsstyrelsen, Stiftsstyrelsens arbetsutskott (ersättare)

Egendoms- och fastighetsutskottet

Agneta Brendt (s)

Uppsala stift

Egendoms- och fastighetsutskottet, Stiftsfullmäktige (presidium), Stiftsstyrelsen

Mer om Agneta Brendt (s)

1:e vice ordförande, stiftsfullmäktige

Lennart Persson (c)

Uppsala stift

Egendoms- och fastighetsutskottet, Stiftsstyrelsen (ersättare)

Kristina Drotz (s)

Uppsala stift

Egendoms- och fastighetsutskottet, Kommittén för hållbar utveckling, Stiftsstyrelsen, Vice ordförande

Mer om Kristina Drotz (s)

Vice ordförande, egendoms- och fastighetsutskottet

Agneta Hedlundh (posk)

Uppsala stift

Egendoms- och fastighetsutskottet, Stiftsstyrelsen, Stiftsstyrelsens arbetsutskott (ersättare)

Kicki Lidén (posk)

Uppsala stift

Egendoms- och fastighetsutskottet, Internationella kommittén, Stiftsstyrelsen

Egendoms- och fastighetsutskottet (ersättare)

Kajsa Berg (posk)

Uppsala stift

Egendoms- och fastighetsutskottet (ersättare), Stiftsstyrelsen (ersättare)

Erik Eckerdal (posk)

Uppsala stift

Egendoms- och fastighetsutskottet (ersättare), Stiftsstyrelsen (ersättare)

Peder Granath (s)

Uppsala stift

Egendoms- och fastighetsutskottet (ersättare), Stiftsstyrelsen (ersättare), Stiftsstyrelsens arbetsutskott (ersättare)

Claes Holmström

Uppsala stift

Egendoms- och fastighetsutskottet (ersättare)

Marie Johansson (BA)

Uppsala stift

Egendoms- och fastighetsutskottet (ersättare), Internationella kommittén

Magdalena Silfverstjerna (ÖKA)

Uppsala stift

Egendoms- och fastighetsutskottet (ersättare), Stiftsstyrelsen (ersättare)

Sekreterare

Christine Öhrlund

Christine Öhrlund

Uppsala stift

Egendoms- och fastighetsutskottet (sekreterare)

Sammanträden

2019
4 mars
8 april
27 maj
2 september
7 oktober
25 november

2020
2 mars
30 mars
25 maj
31 augusti
12 oktober
30 november

Förtroendevalda i Uppsala stift

Svenska kyrkans förtroendevalda väljs i kyrkovalet som hålls vart fjärde år. Val sker till församling, stift och kyrkomöte. Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och har fyllt sexton år har rösträtt. Innevarande mandatperiod är 2018-2021.

 

Beställning av protokoll
Här kan du beställa äldre protokoll från stiftets beslutande organ.