Stiftsstyrelsens egendoms- och fastighetsutskott

Utskottet förvaltar, på delegation från stiftsstyrelsen, Uppsala stifts prästlönetillgångar. Dessutom bereder de och fattar beslut i vissa frågor som rör fastigheter.

Stiftsstyrelsens egendoms- och fastighetsutskott består av sex ledamöter som utses av stiftsstyrelsen. Mandatperioden är fyra år. 

Ordförande Stiftsstyrelsens egendoms- och fastighetsutskott

Bengt Wahlberg (c)

Uppsala stift

Kommittén för hållbar utveckling (ordförande), Ordförande Stiftsstyrelsens egendoms- och fastighetsutskott, Stiftsstyrelsen (2:a vice ordförande), Stiftsstyrelsen (presidium), Stiftsstyrelsens arbetsutskott

Egendoms- och fastighetsutskottet

Agneta Brendt (s)

Uppsala stift

Egendoms- och fastighetsutskottet, Stiftsfullmäktige (presidium), Stiftsstyrelsen

Mer om Agneta Brendt (s)

1:e vice ordförande, stiftsfullmäktige

Lennart Persson (c)

Uppsala stift

Egendoms- och fastighetsutskottet, Stiftsstyrelsen, Stiftsstyrelsens arbetsutskott (ersättare)

Kristina Drotz (s)

Uppsala stift

Egendoms- och fastighetsutskottet, Kommittén för hållbar utveckling, Stiftsstyrelsen, Vice ordförande

Mer om Kristina Drotz (s)

Vice ordförande, egendoms- och fastighetsutskottet

Agneta Hedlundh (posk)

Uppsala stift

Egendoms- och fastighetsutskottet, Stiftsstyrelsen, Stiftsstyrelsens arbetsutskott (ersättare)

Kicki Lidén (posk)

Uppsala stift

Egendoms- och fastighetsutskottet, Internationella kommittén, Stiftsstyrelsen

Egendoms- och fastighetsutskottet (ersättare)

Kajsa Berg (posk)

Uppsala stift

Egendoms- och fastighetsutskottet (ersättare), Stiftsstyrelsen (ersättare)

Erik Eckerdal (posk)

Uppsala stift

Egendoms- och fastighetsutskottet (ersättare), Stiftsstyrelsen (ersättare)

Peder Granath (s)

Uppsala stift

Egendoms- och fastighetsutskottet (ersättare), Stiftsstyrelsen (ersättare), Stiftsstyrelsens arbetsutskott (ersättare)

Claes Holmström

Uppsala stift

Egendoms- och fastighetsutskottet (ersättare)

Marie Johansson (BA)

Uppsala stift

Egendoms- och fastighetsutskottet (ersättare), Internationella kommittén

Magdalena Silfverstjerna (ÖKA)

Uppsala stift

Egendoms- och fastighetsutskottet (ersättare), Stiftsstyrelsen (ersättare)

Sekreterare

Sammanträden

2021
8 februari
29 mars
10 maj
30 augusti
27 september
29 november

2022
7 februari
4 april
25 april
29 augusti
3 oktober
28 november

Förtroendevalda i Uppsala stift

Svenska kyrkans förtroendevalda väljs i kyrkovalet som hålls vart fjärde år. Val sker till församling, stift och kyrkomöte. Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och har fyllt sexton år har rösträtt. Innevarande mandatperiod är 2018-2021.

 

Beställning av protokoll
Här kan du beställa äldre protokoll från stiftets beslutande organ.