Uppsala stift

Prata med oss

Kontakt

Uppsala stift Besöksadress: Dragarbrunnsgatan 71, 75320 Uppsala Postadress: Box 1314, 75143 Uppsala Telefon: +46(18)680700 E-post till Uppsala stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Stiftsstyrelsens egendoms- och fastighetsutskott

Utskottet förvaltar, på delegation från stiftsstyrelsen, Uppsala stifts prästlönetillgångar. Dessutom bereder de och fattar beslut i vissa frågor som rör fastigheter.


Stiftsstyrelsens egendoms- och fastighetsutskott består av sex ledamöter som utses av stiftsfullmäktige. Mandatperioden är fyra år. 

Ordförande

Bengt Wahlberg (c)

Bengt Wahlberg (c)

Uppsala stift

Stiftsstyrelsen (ersättare), Ordförande Stiftsstyrelsens egendoms- och fastighetsutskott

Ledamöter

Lennart  Persson (c)

Lennart Persson (c)

Uppsala stift

Stiftsstyrelsen (ersättare), Egendoms- och fastighetsutskottet

Kristina Drotz (s)

Kristina Drotz (s)

Uppsala stift

Stiftsstyrelsen (ersättare), Egendoms- och fastighetsutskottet

Agneta Hedlundh (posk)

Agneta Hedlundh (posk)

Uppsala stift

Stiftsstyrelsens arbetsutskott (ersättare), Egendoms- och fastighetsutskottet, Stiftsstyrelsen (ersättare)

Marie Johansson (BorgA)

Marie Johansson (BorgA)

Uppsala stift

Stiftsstyrelsen (ersättare), Egendoms- och fastighetsutskottet

Roberth Krantz (s)

Roberth Krantz (s)

Uppsala stift

Stiftsstyrelsen, Egendoms- och fastighetsutskottet

Ersättare

Agneta  Brendt (s)

Agneta Brendt (s)

Uppsala stift

Stiftsstyrelsen (ersättare), Egendoms- och fastighetsutskottet (ersättare)

Britt Louise Agrell (FISK)

Britt Louise Agrell (FISK)

Uppsala stift

Stiftsstyrelsen (ersättare), Egendoms- och fastighetsutskottet (ersättare)

Kerstin Bodell (c)

Kerstin Bodell (c)

Uppsala stift

Stiftsstyrelsen (ersättare), Egendoms- och fastighetsutskottet (ersättare)

 Iris Denstedt Stigzelius (kr)

Iris Denstedt Stigzelius (kr)

Uppsala stift

Stiftsstyrelsen, Egendoms- och fastighetsutskottet (ersättare)

Lena Hultin (BorgA)

Lena Hultin (BorgA)

Uppsala stift

Stiftsstyrelsen (ersättare), Egendoms- och fastighetsutskottet (ersättare)

Magdalena Silfverstjerna (ÖKA)

Magdalena Silfverstjerna (ÖKA)

Uppsala stift

Stiftsstyrelsen (ersättare), Egendoms- och fastighetsutskottet (ersättare)

Sekreterare

Carin Wesslau

Carin Wesslau

Uppsala stift

Egendoms- och fastighetsutskottet (sekreterare)

Direkt: 018 - 68 07 08

Växel: 018 - 68 07 00

Sammanträden


2017
27 februari
3 april
29 maj
4 september
25 september
27 november

2018
12 februari
16 april
28 maj
3 september
24 september
26 november

Förtroendevalda i Uppsala stift

Svenska kyrkans förtroendevalda väljs i kyrkovalet som hålls vart fjärde år. Det senaste valet hölls 2013 och 2017 är det dags igen. Valet sker till församling, stift och kyrkomöte. Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och har fyllt sexton år har rösträtt. Innevarande mandatperiod är 2014-2017.

 

Beställning av äldre protokoll
Här kan du beställa äldre protokoll från stiftets beslutande organ.