Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Uppsala stift Besöksadress: Dragarbrunnsgatan 71, 75320 Uppsala Postadress: Box 1314, 75143 Uppsala Telefon: +46(18)680700 E-post till Uppsala stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Stiftsstyrelsens egendoms- och fastighetsutskott

Utskottet förvaltar, på delegation från stiftsstyrelsen, Uppsala stifts prästlönetillgångar. Dessutom bereder de och fattar beslut i vissa frågor som rör fastigheter.

Stiftsstyrelsens egendoms- och fastighetsutskott består av sex ledamöter som utses av stiftsstyrelsen. Mandatperioden är fyra år. 

Ordförande Stiftsstyrelsens egendoms- och fastighetsutskott

Egendoms- och fastighetsutskottet

Agneta Brendt (s)

Mer om Agneta Brendt (s)

1:e vice ordförande, stiftsfullmäktige

Kristina Drotz (s)

Mer om Kristina Drotz (s)

Vice ordförande, egendoms- och fastighetsutskottet

Egendoms- och fastighetsutskottet (ersättare)

Magdalena Silfverstjerna (ÖKA)

Sekreterare

Sammanträden


2018
12 februari
16 april
28 maj
3 september
24 september
26 november

2019
4 mars
8 april
3 juni
2 september
7 oktober
25 november

Förtroendevalda i Uppsala stift

Svenska kyrkans förtroendevalda väljs i kyrkovalet som hålls vart fjärde år. Val sker till församling, stift och kyrkomöte. Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och har fyllt sexton år har rösträtt. Innevarande mandatperiod är 2018-2021.

 

Beställning av protokoll
Här kan du beställa äldre protokoll från stiftets beslutande organ.