Stiftsstyrelsens egendoms- och fastighetsutskott

Utskottet förvaltar, på delegation från stiftsstyrelsen, Uppsala stifts prästlönetillgångar. Dessutom bereder de och fattar beslut i vissa frågor som rör fastigheter.

Stiftsstyrelsens egendoms- och fastighetsutskott består av sex ledamöter som utses av stiftsstyrelsen. Mandatperioden är fyra år.  Innevarande mandatperiod omfattar 2022– 2025.

Ordförande

  • Lennart Persson (c)

   Lennart Persson (c)

   Uppsala stift

   Stiftsstyrelsen, Stiftsstyrelsens arbetsutskott (ersättare), Egendoms- och fastighetsutskottet (ordförande)

  Vice ordförande

   Ledamöter

    Ersättare

     Sekreterare

      Sammanträden

      2023

      30 januari
      3 april
      8 maj
      21 augusti
      9 oktober
      27 november

      2024

      29 januari
      8 april
      6 maj
      26-27 augusti
      14 oktober
      25 november

      Förtroendevalda i Uppsala stift

      Svenska kyrkans förtroendevalda väljs i kyrkovalet som hålls vart fjärde år. Val sker till församling, stift och kyrkomöte. Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och har fyllt sexton år har rösträtt. Innevarande mandatperiod är 2022-2025.

       

      Beställning av protokoll
      Här kan du beställa äldre protokoll från stiftets beslutande organ.