Vänkyrka i Polen

Sedan mitten av 90-talet har Uppsala stift ett vänavtal med den Evangelisk-Augsburgska kyrkan i Polen. Avtalet förlängdes senast i oktober 2018 och gäller fram till 2022.

Avtalet lyfter fram en rad områden för ett fortsatt och fördjupat samarbete.  Man vill framförallt prioritera:

  • Gemensamma teologiska och pastorala samtal och erfarenhetsutbytenkring hur det är att vara luthersk kyrka i Europa idag, och i relation till aktuella samhällsfrågor.
  • Diakonalt samarbete.
  • Samarbete och utbyte när det gäller barn och ungdomar, studenter samt unga ideella och anställda i församlingarna.
  • Vänrelationer mellan svenska och polska församlingar; att medverka till att nya kontakter etableras och de befintliga utvecklas och fördjupas.

Ladda ner avtalet mellan Uppsala stift och Evangelisk-Augsburgska kyrkan i Polen  (pdf)

Inför avtalsförlängningen genomfördes en utvärdering av det ursprungliga samarbetet.

Vänförsamlingar

Inom ramen för vänstiftsavtalet finns sju stycken vänförsamlingar: