Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Uppsala stift Besöksadress: Dragarbrunnsgatan 71, 75320 Uppsala Postadress: Box 1314, 75143 Uppsala Telefon: +46(18)680700 E-post till Uppsala stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Vänkyrka i Polen

Sedan mitten av 90-talet har Uppsala stift ett vänavtal med den Evangelisk-Augsburgska kyrkan i Polen. Avtalet förlängdes senast i oktober 2014 och gäller fram till 2018.

Avtalet lyfter fram en rad områden för ett fortsatt och fördjupat samarbete.  Man vill framförallt prioritera:

  • Gemensamma teologiska och pastorala samtal och erfarenhetsutbytenkring hur det är att vara luthersk kyrka i Europa idag, och i relation till aktuella samhällsfrågor.
  • Diakonalt samarbete.
  • Samarbete och utbyte när det gäller barn och ungdomar, studenter samt unga ideella och anställda i församlingarna.
  • Vänrelationer mellan svenska och polska församlingar; att medverka till att nya kontakter etableras och de befintliga utvecklas och fördjupas.

Inför avtalsförlängningen genomfördes en utvärdering av det ursprungliga samarbetet.

Vänförsamlingar

Inom ramen för vänstiftsavtalet finns även sju par vänförsamlingar: