Första advent / 29 november

kl 10 Adventsgudstjänst i Hälsingtuna kyrka, Kristofer Falkevall, Maria E Hillbom, Hälsingtuna-Rogsta kyrkokör, Hembygdsföreningen inbjuder till kyrkkaffe

kl 11 Högmässa "Teckentolkas" i Jakobs kyrka Erik B Tanzborn, Enzo Grifone, Jakobskören, söndagskoja för barnen, kyrkkaffe

kl 11 Gudstjänst i Björkbergskyrkan, Astrid Uhlin, Mari Lennholm, Björkbergskören, Kyrkkaffe

kl 12 Gudstjänst i Rogsta kyrka, Kristofer Falkevall, Maria E Hillbom, Hälsingtuna-Rogsta kyrkokör, Rogsta syförening inbjuder till kyrkkaffe

kl 18 Gudstjänst med stora och små i Idenors kyrka, Ann-Louise Åkerlund, Anette Hylander, Mariakören, Korsdraget, glögg och pepparkaka

Veckoprogram

Skapad:2015-11-23 16:13:00
Skapad:2015-11-18 10:30:00
Skapad:2015-11-18 10:46:00

Foto: Hudiksvallsbygdens församling

Skapad:2015-11-18 11:18:00

Foto: Alex och Martin/IKON

Skapad:2015-11-18 11:24:00
Skapad:2015-11-18 10:50:00
Skapad:2015-11-18 10:58:00
Detalj altarkors Jakobs kyrka

Foto: Philippe Rendu

Sensus Sudieförbund

Skapad: 2014-03-07 11:33:00

Församlingens aktiviteter och arrangemang sker i samverkan med Sensus studieförbund.

SENSUS

Hudiksvallsbygdens församling

Skapad: 2013-07-10 18:19:00

Hudiksvallsbygdens församling
Box 1022
824 11 Hudiksvall

Besöksadress:
Olof Bromans gata 8
824 31 Hudiksvall

Församlingsexpedition:
0650-54 07 84
 (expeditionstid 10-12)

E-post:
hudiksvallsbygdens.forsamling@
svenskakyrkan.se


Bankgiro: 111-1541

Kyrkogårds-förvaltningen

Skapad: 2014-02-13 15:27:00

Hudiksvallsbygdens församling
Box 1022
824 11 Hudiksvall

Besöksadress:
Sofiedals griftegård
Kungsgatan 55
824 31 Hudiksvall

Telefon: 0650-54 07 96
(expeditionstid 10-12)

E-post:
hudiksvallsbygdens.forsamling@
svenskakyrkan.se

Var vänlig vänta medan kalendern laddar...

Laddar kalender

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

//