Jesusbarnet ligger i krubban med utsträckta armar
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Välkommen till Hudiksvallsbygdens församling

Kristus till jorden är kommen. Oss är en frälsare född.

Mässan firas längst fram i kyrkans rymliga kor och begränsas till 8 personer plus tjänstgörande.
Endast brödet delas ut. Det kallas att ta emot nattvarden ”under en gestalt” och är exempelvis mycket vanligt i den Romersk Katolska kyrkan. Jesu blod anses vara närvarande också i hans kropp och genom brödet får vi del av ”nattvardens fulla välsignelse” som Svenska kyrkans biskopar uttrycker det.

Veckomässa Jakobs kyrka varje tisdag 12:15

Mässan firas längst fram i kyrkans rymliga kor och begränsas till 8 personer plus tjänstgörande. Endast brödet delas ut. Det kallas att ta emot nattvarden ”under en gestalt” och är exempelvis mycket vanligt i den Romersk Katolska kyrkan. Jesu blod anses vara närvarande också i hans kropp och genom brödet får vi del av ”nattvardens fulla välsignelse” som Svenska kyrkans biskopar uttrycker det.

Spridningen av Coronaviruset kan väcka många tankar och frågor. Som vanligt finns Svenska kyrkan om du vill prata med någon. Måndag-fredag klockan 8-12 kan du nå en präst eller diakon på telefon 0650-940 20.

Behöver du någon att prata med

Spridningen av Coronaviruset kan väcka många tankar och frågor. Som vanligt finns Svenska kyrkan om du vill prata med någon. Måndag-fredag klockan 8-12 kan du nå en präst eller diakon på telefon 0650-940 20.