Foto: Lotta Thurfjell

Välkommen till Hudiksvallsbygdens församling

Likt vårdags sol i morgonglöd gick Jesus fram ur natt och död till liv förutan like. Därför, så länge världen står, det efter vinter kommer vår också i andens rike. Svensk psalm 198 vers 1

Tillsammans på avstånd

Mässan firas längst fram i kyrkans rymliga kor och begränsas till 8 personer plus tjänstgörande.
Endast brödet delas ut. Jesu blod anses vara närvarande också i hans kropp och genom brödet får vi del av ”nattvardens fulla välsignelse” som Svenska kyrkans biskopar uttrycker det.

Veckomässa Jakobs kyrka varje tisdag 12:15

Mässan firas längst fram i kyrkans rymliga kor och begränsas till 8 personer plus tjänstgörande. Endast brödet delas ut. Jesu blod anses vara närvarande också i hans kropp och genom brödet får vi del av ”nattvardens fulla välsignelse” som Svenska kyrkans biskopar uttrycker det.

Välkommen in för samtal, bön eller ljuständning. 
Säkrast mån, tis,  lör 11-13 men det är även öppet andra tider.

Öppen kyrka

Välkommen in för samtal, bön eller ljuständning. Säkrast mån, tis, lör 11-13 men det är även öppet andra tider.

Act Svenska kyrkan